بسته‌ی شنیداری آلبوم های آدمک

این بسته شامل مجموعه های زیر است:

  • نمک 1
  • نمک 2
  • در مزرعه
  • در جنگل
  • در دریا

۳,۶۰۰,۰۰۰ ریال