آموزش هنر و رشد بشر

نویسنده: هاوارد گاردنر

مترجم: پریا توکلی تهرانی

ناشر: نشر هم‌آواز

درباره‌ی کتاب: هاوارد گاردنر روان‌شناس و محقق در بوستون است. او ظرفیت‌ها و توانایی‌های شناختی انسان را در کودکان معمولی ، کودکان با‌استعداد و بزرگ‌سالان دارای آسیب مغزی مورد پژوهش قرار می‌دهد، به خصوص توانایی‌هایی که در هنرْ اساسی هستند. او نویسنده‌ی دویست و پنجاه مقاله در مجله‌های حرفه‌ای و گاهنامه‌های پر‌تیراژ است. از بین ده کتاب او می‌توان در جستجوی ذهن (۱۹۷۳)‌؛ ذهن از هم پاشیده (۱۹۷۵)‌؛ روان‌شناسی رشد (۱۹۷۸)؛ هنر، ذهن و مغز (۱۹۸۲)؛ قالب‌های ذهن (۱۹۸۳)؛ علم جدید ذهن (۱۹۸۵)؛ و اخیرا برای ذهن‌های باز: سر‌نخ‌های چینی برای معمای پیچیده‌ی آموزش معاصر (۱۹۸۹) را نام برد.

هم اکنون، او به عنوان پروفسور آموزش و یکی از مدیران پروژه‌ی صفر در دانشکده‌ی فارغ‌التحصیلی آموزش هاروارد مشغول کار است. هم‌چنین به عنوان روان‌شناس محقق در اداره‌ی مرکز پزشکی بوستون وترنر و به عنوان استاد‌یار عصب‌شناسی در دانشکده‌ی پزشکی دانشگاه بوستون کار می‌کند. او در سال ۱۹۸۱ جایزه‌ی عضویت مک‌ آرتور را از آن خود کرد واولین آمریکایی بود که در سال ۱۹۹۰ جایزه‌ی دانشگاه لوییزویل گراومه یر را درآموزش دریافت کرد.