ارتباط بدون خشونت

نویسنده: مارشال روزنبرگ

مترجم: کامران رحیمیان

ناشر: نشر اختران

ارتباط بدون خشونت (NVC) روشی تعاملی است که تبادل اطلاعات و حل صلح‌آمیز اختلافات را تسهیل می‌کند. ارتباط بدون خشونت بر ارزش‌های مشترک انسانی و نیازها تکیه می‌کند و افراد را به پرهیز از زبانی که سبب مقاومت یا کاهش عزت‌نفس می‌شود و استفاده از زبانی که سلامت را افزایش می‌دهد تشویق می‌کند.

ارتباط بدون خشونت باور دارد که به جای ایجاد ترس، گناه، سرزنش و شرم، غنی‌سازی زندگی رضایت‌ آمیزترین انگیزه برای انجام کارهاست و به عنوان هدف، بر پذیرش مسئولیت فردی در انتخاب و افزایش کیفیت ارتباط تاکید می‌کند. این روش حتی وقتی طرف مقابل آن را نمی‌داند نیز موثر است.

با ارتباط بدون خشونت شما خواهید دانست که:

  • هر کاری که هرکسی انجام می‌دهد تلاشی‌است برای تحقق نیازهای متحقق نشده.
  • برای هرکسی تحقق نیازها از طریق همکاری، سالم‌تر از رقابت است.
  • به صورت طبیعی افراد وقتی که از روی میل در سلامت دیگران سهیم شوند لذت می برند.

 مهارت‌های ارتباط بدون خشونت به شما کمک می‌کند تا:

  • احساس گناه، شرم، ترس و افسردگی را از بین ببرید.
  • خشم و ناامیدی را به ساختن اتحاد و مشارکت تبدیل کنید.
  • راه‌حل‌هایی بر اساس امنیت، احترام متقابل و اتفاق‌آرا خلق کنید.
  • نیازهای اساس فرد، خانواده، مدرسه، جامعه و اجتماع را به روش‌های زندگی غنی‌ساز تحقق بخشید.