کارگاه تربیت مربی موسیقی کودک «از ایده تا اجرا» (شیراز-پاییز ۱۳۹۶)

به دعوتِ آموزشگاه موسیقی یزدانپناه، کارگاه پاییزی تربیت مربی موسیقی کودک، با عنوان «از ایده تا اجرا» با حضور مدرسین آدمک در شهر شیراز برگزار شد.

این کارگاه با تمرکز بر پرورش ایدههای ساده در کلاس با استفاده از عناصر نگرش اُرف-‌شولوِرک و آماده کردن آنها برای ارائه در قالب یک اجرا شامل ۶ سرفصل آموزشی مختلف (۱۰ ساعت) ارائه شد.

این کارگاه در دو روز ۱۶ و ۱۷ آذرماه ۱۳۹۶، در آموزشگاه یزدانپناه برگزار گردید و در طول ۱۰ ساعت آموزشِ عملی با تمرکز بر پرورش ایدههای ساده در کلاس با استفاده از عناصر نگرش اُرف-‌شولوِرک و آماده کردن آنها برای ارائه در قالب یک اجرا شامل ۶ سرفصل آموزشی مختلف توسط غزال بغدادی و دنا نعمتالهی از گروه آدمک ارائه شد.

در این کارگاه که با مسئولیت اجرایی گلزار خوانپایه برگزار شد، ۳۴ شرکت‌کننده از چند استان شرکت داشتند.