انسان چگونه موسیقایی است؟

نویسنده : جان بلکینگ

مترجم : مریم قرسو

ناشر: انتشارات ماهور

کتاب انسان چگونه موسیقایی است؟ نقش موسیقی در جامعه و فرهنگ و نقش جامعه و فرهنگ در موسیقی را می‌کاود. نویسنده که یک انسان‌شناس و موسیقی‌شناس قومی است مثال‌هایی را از موسیقی غربی و موسیقی وِنداهای ترانسوال می‌آورد.

«مهم نیست که نویسنده تا چه اندازه به خاطر پژوهش‌های موسیقی‌شناسانه‌ی خود مورد توجه قرار گرفته؛ او در هر حال یک انسان‌گراست… همان‌طور که از تخیلات موتسارت ملُدی تراوش می‌کرد، در این‌جا نیز پیش از هر چیز فلسفه می‌تراود، بلکینگ همواره زلال و در بیشتر مواقع بی پروا، میان فنون تحلیل موسیقی و مفاهیم زیبایی‌شناسانه حرکت می‌کند و از آن‌جا به سوی علوم اجتماعی می‌رود… بدون شک خواندن این کتابِ مختصر برای تمامی مجریان موسیقی و موسیقی‌شناسانی که به شکل آکادمیک آموزش می‌بینند ضرورت دارد. نمومنه‌های موسیقی که به عنوان مثال در این کتاب آورده شده‌اند هیچ محدودیتی برای خواننده‌ای که خوانش موسیقی آن‌ها را نمی‌شناسد ایجاد نمی‌کند، چرا که حتا مثال‌های او نیز مانند خودِ متن جالب هستند.»

نشریه choice

«این کتاب به مسائل بسیار مهمی اشاره می‌کند و به وجوه مختلفی، از جمله موسیقی‌شناسی، موسیقی شناسی قومی، تحلیل‌ موسیقی، زیبایی شناسی، انسان‌شناسی، آموزش موسیقی و جامعه شناسی موسیقی می‌پردازد… که برآمده از دیدگاه‌های متنوع و برانگیزاننده‌ای هستند.»

نشریع مطالعات آفریقایی

«این کتاب ما را وامی‌دارد اندیشه‌هایی را که غالبا در ذهن داریم عمیقاً مورد بازبینی قرار دهیم و به علاوه دربردارنده‌ی مشاهداتی از جذابیت‌های بزرگی درباره‌ی جایگاه عادت‌های موسیقایی در آموزشِ کلی نسل بشر است… کتابی پرشور و مجادله‌برانگیز.»

ضمیمه‌ی ادبی مجله‌ی تایمز