عضوپذیری انجمن اُرف-شول‌وِرک ایران برای چهارمین سال (۹۹-۱۳۹۸)

با آغاز چهارمین سال فعالیت انجمن ۹۹-۱۳۹۸، پذیرش اعضای جدید برای این سال از ۱ مهرماه ۱۳۹۸ امکان‌پذیر است.

عضویت برای اعضای جدید به دو صورت «عضویت پایه» با نرخ ۱۸۰ هزار تومان و «عضویت ویژه» با نرخ ۳۰۰ هزار تومان خواهد بود.

اعضای انجمن در سال سوم با تمدید عضویتِ خود با نرخ حق عضویت ۱۸۰ هزار تومان می‌توانند از شرایط «عضویت ویژه» استفاده نمایند.

عضویت سال جدید از ۱ مهر ۱۳۹۸ شروع و تا پایان شهریور ۱۳۹۹ ادامه دارد.

از فعالیت‌های انجمن اُرف-‌شول‌ورک ایران در سال اول تا سوم، برگزاری شش نشست نیم‌سالانه‌ی ویژه‌ی اعضا و قراردادن بیش از ۱۰۰ مقاله و بازی در بخش‌ ویژه‌ی اعضای انجمن در وب‌سایت آدمک بوده است.

اعضای انجمن اُرف-‌شول‌وِرک ایران علاوه بر امکان شرکت در نشست‌های رایگان انجمن (دست‌کم دو نشست در یک سال) و برخورداری از شرایط ویژه و تخفیف در کارگاه‌ها، با دسترسی به بخش ویژه‌ی اعضا در وب‌سایت آدمک هر ماه می‌توانند از مقاله‌ها و بازی‌های ویژه‌ی اعضا استفاده نمایند.

انجمن اُرف-‌شول‌ورک ایران می‌کوشد تا با ارتقای دانش عمومی درباره‌ی نگرش اُرف-‌شول‌ورک و همراه ساختن آن با فرهنگ بومی، آشنایی با این نگرش را در سطح کشور گسترش دهد و با جمع‌آوری، تهیه و تألیف منابع مطالعاتی، ارائه‌ی مشاوره‌ی تخصصی در زمینه‌ی اُرف-‌شول‌وِرک و برگزاری کارگاه‌ها، سمینارها و نشست‌های تخصصی در شهرهای مختلف بستری مناسب برای پرورش مهارت‌های هنری و آموزشی، و فرصتی مناسب برای هم‌اندیشی و گفت‌وگو پیرامون مسائل مختلف آموزشی و هنری برای مربیان اُرف-‌شول‌وِرک فراهم آورد.

پس از تأیید رسمی مؤسسه هنری «پندار پویای آدمک» توسط همایشگاه جهانی اُرف-‌شول‌وِرک در سال ۱۳۹۴ و فراهم آمدن شرایط لازم برای آغاز به کار، انجمن اُرف-شول‌وِرک ایران از پاییز سال ۱۳۹۵ به صورت رسمی آماده‌ی پذیرش بوده است.

* برای اطلاعات بیشتر درباره‌ی انجمن، عضویت‌های متفاوت، شرایط و امتیازات مربوط به آن‌ها به (این‌جا) مراجعه نمایید.