مثل‌ها و قصه‌هایشان

نویسنده: مصطفی رحماندوست

ناشر: محراب قلم

مَثَل در ادبیات ما جایگاه ویژه‌ای دارد. هر مثلی به خودی خود تاریخ فشرده‌ای است که مردم امروز را به ریشه‌های فرهنگی گذشته‌ی کشورمان پیوند‌‌ می‌زند. مثل‌ها بسیار ارزشمندند، زیرا عمری به درازی عمر انسان دارند. هر مثلی تاریخ و قصه‌‌ی شیرینی دارد که از نوع زندگی، باور‌ها و آداب و رسوم اجداد ما پرده بر‌می‌دارد و به ما امکان می‌دهد که با تکیه بر تجربه‌های پیشینیان، بهتر زندگی کنیم.

هیچ یکی از قصه‌های این کتاب، ساخته ی ذهن نویسنده نیست؛ بلکه باز‌گویی قصه‌هایی است که ضرب‌المثلی را پدید آورده‌اند. این کتاب برای بزرگتر‌ها کتاب مرجع قصه گویی و برای کودکان و نوجوانان مجموعه قصه های شیرین و ایرانی است.