نشست «وضعیت اجتماعی و فرهنگی کودک و کودکی در ایران» برگزار می‌شود

 ۹۸ تاریخ خبر: ۱۸ فروردین

نشست «وضعیت اجتماعی و فرهنگی کودک و کودکی در ایران» با حضور دکتر محمود عباسی، دکتر تقی آزاد ارمکی، مریم شعبان و زهرا رحیمی خامنه برگزار می‌شود.

نشست «وضعیت اجتماعی و فرهنگی کودک و کودکی در ایران» نخستین نشست از نشست‌های ماهانه‌ای است که به موضوع کودکی و حقوق کودک در ایران برگزار خواهد شد.
این نشست سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸ از ساعت ۱۴ تا ۱۷ در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران برگزار می‌شود.

نشانی محل برگزاری: پل گیشا، خیابان جلال آل احمد، جبن دانشگاه تربیت مدرس

منبع: کتابک