شکوفه‌ها خبر می‌دهند نوروز دیگری از راه رسیده است. نوروز ۱۳۹۵ بهار پنجم ما و آدمک است.

در سالی که رفت آدمک اولین گام در مسیر نشر آثار صوتی و تصویری برای کودکان را برداشت و اولین مجموعه‌ی شنیداری آدمک، «نمک» (نغمه‌های محلی برای کودکان) منتشر شد. در کنار نشر این مجموعه، آدمک با برگزاری کارگاه‌های آموزشی در تهران و مشهد، همکاری با جهاد دانشگاهی تهران در برگزاری دوره‌های مربی‌گری مهدکودک‌ها، همکاری با دانشگاه هنر کرج در برگزاری سمینار تخصصی در زمینه‌ی نگرش اُرف-‌شول‌وِرک و همکاری با نشریه‌ی «لاک‌پشت پرنده» دیگر اهداف آموزشی و فرهنگی خود را پیش بُرد.

چهار فصل دوباره در کنار شما بودن همیشه مبارک است. دل‌گرم و دل‌خوش به حمایت شما، می‌شماریم گل‌های بهار را؛