نوروز ۱۳۹۶ مبارک

بهاری دیگر است؛ بهانهی مبارکی برای لحظه‌‌ای ایستادن و تماشای سالی که رفت.

سال ۱۳۹۵ برای «آدمک» سال شلوغ و خوش و پرماجرایی بود. در پنجمین سالگرد برگزاری کارگاههای تابستانی، آدمک با برگزاری رویداد «پنجه» این مناسبت را فرصتی یافت تا آغاز فعالیت رسمی انجمن اُرف شولوِرک ایران را اعلام نماید. رویداد پنجه شامل برگزاری دو کارگاه عمومی و خصوصی و مجموعه سمینارهایی بود که توسط دو استاد مدعو خانم باربارا هَسِلباخ (مدیر انجمن جهانی اُرفشولوِرک) و آقای ولفگانگ هارتمَن (قائممقام مدیر انجمن جهانی اُرفشولوِرک) ارائه شد.

در این سال آدمک موفق شد تا با برگزاری سه دوره از کارگاههای پایانهفتهای «پرورش مهارتهای مربی موسیقی کودک» گونهای دیگر از کارگاههای آموزشی را آغاز کند. همچنین آدمک به همکاری با مؤسسات مختلفی در زمینهی ارائهی مشاورهی آموزشی و برگزاری کارگاه ادامه داد. کارگاه زمستانی ۱۳۹۵ آدمک نیز در بهمن ماه و در شهر گرگان استان گلستان برگزار شد.

در زمستان ۱۳۹۵ همچنین نشست یکُم انجمن اُرفشولوِرک ایران با حضور اعضای انجمن برگزار شد.

در زمینهی تألیف و تدوین مقالات، علاوه بر ارائهی مرتب و ماهانهی مقالات و بازیها در وبسایت (بخش ویژه‌ی اعضای انجمن) و همکاری با نشریهی «فرهنگ و آهنگ»، آدمک در تدوین کتاب ارزشمند «نظریه و رهیافت اُرفشولوِرک» با مترجم این اثر آقای کامران غبرایی و نشر همآواز همکاری داشت. انتشارات آدمک همچنین در سالی که گذشت با کار روی تولید دو پروژهی «پارتیتورهای آلبوم نمک» و آلبوم شنیداری جدید «در مزرعه» –که هر دو در سال ۱۳۹۶ منتشر خواهد شد سال فعالی را پشت سر گذاشت.

پُر کار بود و پُر بار سالی که گذشت، و میسر نبود همهی اینها مگر با همراهی و حمایت همیشگی شما دوستان وفادار آدمک.

برای روزهای خوش بهاری، برای شما فیلمهای کوتاهی از «ساختن ساز با وسایل روزمره» با زیرنویس فارسی آماده کردهایم و به شکرانهی این نوروز شما را مهمان میکنیم به شنیدن ترانهای بهاری از طیبه کیومرثی روی آهنگ «بارون بارونه» از آلبوم «نمک» آدمک.

بهارِ ۱۳۹۶ و از پیِ آن همهی فصلهای دیگرش بر شما مبارک و خوش.