• نوع بازی

  ریتمیک – حرکتی

 • فرم بازی

  ایستاده در دایره

 • گروه سنی

  ۶ سال به بالا

 • تعداد افراد

  نامحدود

آکا باکا

بهاره عامری

روند بازی:

بازی اول:

همگی در دایره می‌ایستیم و کلمات را از طریق خواندن و تکرار یاد می‌گیریم.

آکا باکا سودا کراکا

آکا باکا بو

آکا باکا سودا کراکا

دوست من کو

الگوی ریتمیک «پا /دست/ بشکن /دست» را اجرا و تکرار می‌کنیم، سپس شعر را همراه با اجرای بدن‌کوبه می‌خوانیم.

در مرحله بعد با یار بازی می‌کنیم و به جای بشکن، به دستِ یاری که روبروی‌مان قرار دارد می‌زنیم. «پا /دست/ دستِ روبرو / دست»

در پایان شعر همه هفت شماره فرصت دارند که دوستی جدید پیدا کنند (شمارش به صورت معکوس انجام می‌شود و همه باید روی ضرب راه بروند تا به دوست جدیدی برسند و دوباره شعر و بازی شروع می‌شود).

دفعه‌ی بعد شش شماره و در دور بعد پنج شماره فرصت داریم و همین‌طور در هر دور از بازی شماره‌ها کم می‌شوند تا در آخرفقط یک شماره فرصت برای یافتن دوست جدید باقی بماند.

بازی دوم:

همه در دایره ایستاده و معلم الگوهای ریتمیک و حرکات موزون متفاوتی را همراه با دوره کردن شعر تمرین می کند.(مربی الگو و حرکات را انجام می‌دهد و بعد بچه‌ها تقلید می کنند، دقت کنید که این‌کار به صورت همزمان انجام نشود)

بعد از تمرین و دوره در انتهای شعر وقتی می‌خوانیم «دوست من کو» یک معلم جدید پیدا می‌کنیم و حرکات او را تقلید می‌کنیم.

اهداف بازی:

 • درک طول جمله
 • نگه داشتن ضرب ثابت
 • ساخت بدنکوبه برای اساس ضرب ثابت
 • افزایش مهارتهای اجتماعی