آغاز عضوپذیری انجمن اُرف-‌شول‌وِرک ایران

پس از تأیید رسمی مؤسسه هنری «پندار پویای آدمک» توسط همایشگاه جهانی اُرف-‌شول‌وِرک در سال ۱۳۹۴ و فراهم آمدن شرایط لازم برای آغاز به کار، انجمن اُرف-شول‌وِرک ایران از ابتدای آبان‌ماه سال ۱۳۹۵ به صورت رسمی آماده‌ی پذیرش اعضا خواهد بود.

انجمن اُرف-‌شول‌ورک ایران می‌کوشد تا با ارتقای دانش عمومی درباره‌ی نگرش اُرف-‌شول‌ورک و همراه ساختن آن با فرهنگ بومی، آشنایی با این نگرش را در سطح کشور گسترش دهد و با جمع‌آوری، تهیه و تألیف منابع مطالعاتی، ارائه‌ی مشاوره‌ی تخصصی در زمینه‌ی اُرف-‌شول‌وِرک و برگزاری کارگاه‌ها، سمینارها و نشست‌های تخصصی در شهرهای مختلف بستری مناسب برای پرورش مهارت‌های هنری و آموزشی، و فرصتی مناسب برای هم‌اندیشی و گفت‌وگو پیرامون مسائل مختلف آموزشی و هنری برای مربیان اُرف-‌شول‌وِرک فراهم آورد.

برای اطلاعات بیشتر درباره‌ی انجمن، عضویت‌های متفاوت و شرایط مربوط به آن‌ها به این‌جا مراجعه نمایید.