آلبوم شنیداری «در جنگل»

«در جنگل» دومین آلبوم از مجموعه‌ آلبوم‌های شنیداری «کُجا» است.

در این مجموعه تلاش میشود تا هر بار گزیدهای از ترانهها پیرامون و متناسب با فضا و محیطی مشخصمثل مزرعه، دریا، جنگل و …- گردآوری شود.

این مجموعه با هدف آشنایی کودکان با عناصر محیطی و برای گروه سنی پیش از دبستان و دبستان تهیه شده است. متن ترانهها بر اساس لحن و ادبیات کوکانه و با هدف گسترش دایرهی واژگان کودک نوشته شده است. در بخش آهنگسازی نیز تلاش شده است تا با وجود سادگی، ملودیها کسالتبار نباشد و بر تجربهی شنیداری کودک بیافزاید.

 ساخت و تنظیم و اجرای ترانه‌ها توسط «گروه آدمک» انجام شده است و تصویرسازی کتابچه‌ی آلبوم با استفاده از نقاشی‌های کودکان صورت گرفته است.

این آلبوم شامل ۱۳ ترانهاست که ابتدا با کلام و از شمارهی ۱۴ بدون کلام آورده شده است. نسخهی بدون کلام هر ترانه به منظور استفاده برای همخوانی یا ساخت حرکت‌-بازی به صورت فردی یا گروهی تهیه شده است. در نمونههای بدون کلام، ملودی توسط ساز ریکوردر نواخته شده است و جلوههای صوتی نیز حذف شده است تا این امکان برای کودکان و مربیان ایجاد شود که بتوانند حرکتبازیها یا شعرهای ساخته شده توسط خود را با هر موضوعی روی ملودی قرار دهند.

این مجموعه توسط مؤسسه‌ی آدمک منتشر شده است.

۹۵۰,۰۰۰ ریال

موجود در انبار