اجرای طرحی از گروه آدمک در برنامه‌ی کلاه‌قرمزی – خرداد ۱۳۹۴

گروه آدمک با طراحی یک آیتم از برنامه‌ی کلاه‌قرمزی، ویژه‌ی نیمه‌ی شعبان و اجرای آن توسط هنرجویان، در این برنامه شرکت کرد.
در این برنامه که سه‌شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۴ و چهارشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۴ از شبکه‌ی دوم سیما پخش شد، هنرجویان ۷ تا ۱۰ ساله در بخشی به اجرای ریتم با استفاده از ابزار و وسایل آشپزخانه و بدن‌کوبه (بادی پِرکاشِن) پرداختند و در بخشی دیگر با اجرای ریتم و حرکت ترانه‌ی «یک‌ گُل، ده گُل» (ساخته‌ی فریبرز لاچینی و تنظیم گروه آدمک) را هم‌خوانی کردند.