اولین نشست آموزشی هنر در دنیای کودکان

هنر در دنیای کودکان عبارتی است که دایره ی گسترده ای از موضوعات مختلف درحیطه ی آموزشِ‌ هنر، شناخت هنر کودک، تولید محصولات هنری برای‌ کودکان، مقوله ی‌ هنرمند و کودک درون و بسیاری موضوعات دیگر را در برمی گیرد.

با توجه به اهمیت موضوع و عدم وجود منابع و یا برنامه های آموزشی کافی در این زمینه مرکز آموزش های آزاد دانشگاه هنر با هدف ارتقاء سطح آگاهی عمومی دانشجویان ، مربیان هنر و علاقمندان  در نظر دارد سلسله نشست های آموزشی هنردر دنیای کودکان را به صورت پیوسته و در چرخه ی زمانی ماهیانه برای دانشجویان رشته های هنری، مربیان هنر کودک، و کلیه ی علاقمندان و فعالان در حوزه هنر کودک برگزار کند.

در یک دسته بندی کلی می توان گفت دامنه ی موضوعی نشست های هنر در دنیای کودکان سه بخش را شامل می شود.

بخش اول هنرِ کودک:

(شناخت هنر کودک، جایگاه و کارکرد فعالیت های هنری کودک و روش های آموزش هنر کودک و… )

بخش دوم هنر برای کودک:

(تولید محصولات هنری برای کودکان و نوجوانان، اعم از تصویر سازی، تولید فیلم ، انیمیشن بازی و…)

بخش سوم هنرمند و کودک درون:

( رابطه ی هنرمند،آفرینش هنری و کودک درون . نقش و اهمیت کودک درون در فرایند آفرینش هنری وبروز خلاقیت. و… )

 

نشست های آموزشی هنر دردنیای کودکان به تناسب موضوع در قالب سخنرانی، ورک شاپ، میزگرد، و کارگاه آموزشی برگزار خواهد شد.

اولین نشست هنر در دنیای کودکان با موضوع

“ضرورت شناخت هنرکودک برای‌ هنرمندان‌ و مربیان‌ِ هنرکودک با نگاهی به مراحل رشد و تحول توانایی ترسیم در کودکان”

با حضور اردشیر پژوهشی در تاریخ ۳ آذر ۱۳۹۶ در دانشکده معماری و شهرسازی واقع در خیابان سرهنگ سخایی،پردیس باغ ملی دانشگاه هنر برگزار خواهد شد.

شرکت برای عموم در این نشست آزاد است لذا به دلیل محدودیت در ظرفیت پذیرش علاقمندان جهت شرکت دراین نشست لازم است از طریق سایت ایوند برای ثبت نام اینترنتی اقدام نمایند.

آدرس سایت: https://evnd.co/WpkJH

منبع: مرکز آموزش‌های آزاد دانشگاه هنر