اولین کارگاه پرورش مهارت‌های مربیان موسیقی کودک: «آواز و حرکت»

اولین دوره از «مجموعه کارگاه‌های پرورش مهارت‌های مربیان موسیقی کودک» با همکاری گروه آدمک و آموزشگاه موسیقی زریاب، در روزهای ۳۰ و ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۵ در شهر کرج برگزار شد.
این کارگاه با تمرکز بر موضوع «آواز و حرکت» توسط خانم‌ها مونا منوچهری و آرزو ابویی در قالب ۹ ساعت کلاسِ عملی در آموزشگاه موسیقی زریاب کرج تدریس شد.

مجموعه کارگاه‌های «پرورش مهارت‌های مربیان موسیقی کودک»، با تمرکز بر بالابردن سطح علمی و مهارتی مربیان موسیقی کودک برنامه‌ریزی شده است و با موضوعات مختلف برگزار می‌شود.

همین دوره در روزهای ۲۰ و ۲۱ خرداد ۱۳۹۵ در آموزشگاه موسیقی زریاب کرج تکرار شد.