بینایی سیستمی

نویسنده: باری اشرای

مترجم: لیلی محمد حسین

ناشر: انتشارات قطره

نویسنده کتاب معتقد است که (ما انسان‌ها عمرمان را در سیستم‌ها می‌گذرانیم: در خانواده، کلاس درس، گروه دوستی، تیم، سازمان نیروی کار و در این سیستم‌ها لذت می‌بریم، غم می‌خوریم، شاد، مشعوف و نومید می‌شویم. با این اتفاقات زیادی که در زندگی سیستمی برای‌مان رخ می‌دهد، باز هم این زندگی یک راز باقی می‌ماند. چیزهای زیادی هست که نمی‌بینیم.) این کتاب ما را به سطح جدیدی از درک از ارتباطات انسانی می‌رساند تا لایه‌های زیرین ارتباطات سیستمی برای‌مان روشن شود. به عبارت دیگر بر کوری سیستمی غلبه می‌کنیم. با بینایی سیستمی است که می‌توانیم ارتباطاتی با درک و احترام متقابل ایجاد کنیم.