تکرار هشتمین کارگاه تابستانی «تربیت مربی موسیقی کودک با نگرش اُرف-شول‌وِرک» (تهران – آذر ۱۳۹۸)

تکرار هشتمین کارگاه تابستانی آدمک و انجمن اُرف-شول‌وِرک ایران، «تربیت مربی موسیقی کودک با نگرش اُرف-‌شول‌وِرک» به مدیریت اجرایی نسترن کیمیاوی و مونا منوچهری در تهران برگزار شد.

این کارگاه، با حضور ۸۸ شرکت‌کننده از ۳۵ شهر مختلف ۲۲ استان ایران، از ۱۳ تا ۱۵ آذرماه ۱۳۹۸ در خانه هنر خرد تهران برگزار شد و شامل ۱۵ ساعت آموزشی با عناوین مختلف عملی و نظری بود. در این کارگاه ۱۰ سرفصل‌ِ «مادر و کودک، باکودک یا بی‌کودک!» (آرزو ابویی)، «خواب‌های رَنگی رِنگی» (ساناز بروجردیان)، «صدای قصه‌ها» (غزال بغدادی)، «داستانِ حرکتی،‌ حرکتِ داستانی» (شهرزاد بهشتیان)، «ردِپای اُرف بر سنگ‌فرشِ هنرِ مدرن» (مستانه حکیمی)، «شوقِ یادگیری» (نازنین عین‌الیقین)، «قطعه‌ی کوچک» (مهرناز لک‌فرد)، «توپ، توپ، توپ‌بازی» (محسن مصلحی‌زاده)، «یک بوم و دو هوا» (دنا نعمت‌الهی و ترگل بهرامی) و «بازی با اشیا» (الکا هدایت) به صورت عملی و نظری ارائه شد.

برای دیدن عکس‌‌های کارگاه به عکس‌خانه مراجعه کنید.