حق دارم کودک باشم

نویسنده: الن سر

مترجم: مهناز کاظمی
ناشر: انتشارات فاطمی

همه‌ی بچه‌های دنیا حقوقی دارند، آن‌ها حق دارند از این حقوق آگاه باشند و درباره‌ی آن صحبت کنند.
این کتاب زمزمه‌ی شاعرانه‌ی حقوق است برای کودکان.
ترنم طرب‌انگیزی است که در گوش کودکان و به زبان کودکان، از حقوق و مسئولیت‌های آنان می‌گوید.
باشد که گوش‌هایشان برای شنیدن صدای حق، زبانشان برای فریاد حق و قلبشان برای رعایت حق وسعت یابد.

مهناز کاظمی