خواندن با کودک از تولد تا سه سالگ

تهیه و تدوین: ثریا قزل‌ ایاق

نشر: موسسه فرهنگی هنری پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان

کتاب راهنمای خوبیست برای مربیان و والدین که دغدغه ایجاد عادت کتابخوان برای کودکانشان دارند. علاقه به کتاب را متوان از ماههای اول کودک در بچهها ایجاد کرد. کتاب به

سوالات مهم پاسخ میدهد:

– چرا برایش کتاب بخوانم و چگونه بخوانم؟

 – برای کودکم چه کتاب انتخاب کنم؟

– کودکم در مقاطع مختلف از تولد تا ۳ سالگ چگونه با کتاب

و داستان ارتباط برقرار می‌کند؟