هشتمین کارگاه تابستانی «تربیت مربی موسیقی کودک با نگرش اُرف-شول‌وِرک» (تهران – تابستان ۱۳۹۸)

هشتمین کارگاه تابستانی آدمک و انجمن اُرف-شول‌وِرک ایران، «تربیت مربی موسیقی کودک با نگرش اُرف-‌شول‌وِرک» به مدیریت اجرایی نسترن کیمیاوی و مونا منوچهری در تهران برگزار شد.

هشتمین کارگاه تابستانی آدمک، با حضور ۱۴۷ شرکت‌کننده از ۳۷ شهر مختلف ۲۳ استان ایران، از ۴ تا ۸ شهریورماه ۱۳۹۸ در عمارت فیروزه‌ای تهران برگزار شد و شامل ۲۰ ساعت آموزشی با عناوین مختلف عملی و نظری بود. در این کارگاه ۱۰ سرفصل‌ِ «مادر و کودک، باکودک یا بی‌کودک!» (آرزو ابویی)، «خواب‌های رَنگی رِنگی» (ساناز بروجردیان)، «صدای قصه‌ها» (غزال بغدادی)، «داستانِ حرکتی،‌ حرکتِ داستانی» (شهرزاد بهشتیان)، «ردِپای اُرف بر سنگ‌فرشِ هنرِ مدرن» (مستانه حکیمی)، «شوقِ یادگیری» (نازنین عین‌الیقین)، «قطعه‌ی کوچک» (مهرناز لک‌فرد)، «توپ، توپ، توپ‌بازی» (محسن مصلحی‌زاده)، «یک بوم و دو هوا» (دنا نعمت‌الهی و ترگل بهرامی) و «بازی با اشیا» (الکا هدایت) به صورت عملی و ۴ سرفصلِ«آوازِ ما» (سارا محسنی و مونا منوچهری)، «ریتم بر بدن، ریتم در بدن» (مستانه حکیمی و سالار محمد اصغری)، «نمک – نغمه‌های محلی برای کودکان» (فرزان فرنیا و آدمکی‌های دیگر) و «گپ و گفت» (آدمک) به صورت بخش تجربه‌های جمعی و گفت‌و‌گو ارائه شد.

برای دیدن عکس‌‌های کارگاه به عکس‌خانه مراجعه کنید.