در جستجوی انسان وارسته امروز

به کوشش: سوزان حبیب

ناشر: شرکت تهیه و نشر فرهنگ‌نامه کودکان و نوجوانان

پرورش و آموزشِ نسلِ نو دغدغه‌ی بسیاری از ما است، گاهی در نقش مادر یا پدر و گاهی در نقش آموزگار؛ آموزگار در کودکستان، مدرسه یا دانشگاه. این کتاب پرسش‌های نسل امروز است از بانویی که بخش عمده‌ی زندگی خود را با تمام عشق خود، برای پرورش و آموزش نسلی گذرانده که امروز دوران میان‌سالی خود را سپری می‌کند و برای نسلی که همین امروز در حال پروبال گرفتن است.

نسلِ پرسش‌گرِ امروز از آموزشی که دریافت می‌کند راضی نیست. نظام آموزشی رایج را دخیل در پرورش خلاقیت و آینده‌ی خود نمی‌داند. در این کتاب که نتیجه‌ی گفتگویی با خانم میرهادی است می‌خوانیم که چطور تجارب مدرسه‌ی فرهاد به روی چنین نسلی پنجره‌ای می‌گشاید.