آغاز عضوپذیری انجمن اُرف-شول‌وِرک ایران برای پنجمین سال (۱۴۰۰-۱۳۹۹)

انجمن اُرف-شول‌وِرک ایران (آدمک) از پاییز سال ۱۳۹۵ به صورت رسمی فعالیت خود را آغاز کرده است و از همان زمان آماده‌ی پذیرش اعضا بوده است.

با آغاز پنجمین سال فعالیت انجمن ۱۴۰۰-۱۳۹۹، پذیرش اعضای جدید برای این سال از ۱ مهرماه ۱۳۹۹ امکان‌پذیر است.

عضویت برای اعضای جدید به دو صورت «عضویت پایه» با نرخ ۲۲۰ هزار تومان و «عضویت ویژه» با نرخ ۳۶۰ هزار تومان خواهد بود.

اعضای وابسته‌ی ویژه‌ در سال گذشته (۹۹-۱۳۹۸)، با تمدید عضویتِ خود تا تاریخ ۳۰ مهرماه ۱۳۹۹ با نرخ حق عضویت ۲۲۰ هزار تومان می‌توانند دوباره از شرایط «عضویت ویژه» استفاده نمایند.

*لینک تمدید عضویت برای اعضای وابسته‌ی ویژه‌ی سال گذشته، از طریق ایمیل ارسال شده است. 

عضویت در پنجمین سالِ انجمن (۱۴۰۰-۱۳۹۹)، از مهر‌ماه ۱۳۹۹ شروع و تا پایان شهریور ۱۴۰۰ اعتبار خواهد داشت.

از فعالیت‌های انجمن اُرف-‌شول‌ورک ایران در سال اول تا چهارم، برگزاری هشت نشست نیم‌سالانه‌ی ویژه‌ی اعضا و قراردادن بیش از ۱۴۰ مقاله و بازی در بخش‌ ویژه‌ی اعضای انجمن در وب‌سایت آدمک و تشکیل کارگروه مطالعاتی بوده است.

اعضای انجمن اُرف-‌شول‌وِرک ایران علاوه بر امکان شرکت در نشست‌های رایگان انجمن (دست‌کم دو نشست در یک سال) و برخورداری از شرایط ویژه و تخفیف در کارگاه‌ها، با دسترسی به بخش ویژه‌ی اعضا در وب‌سایت آدمک هر ماه می‌توانند از مقاله‌ها و بازی‌های ویژه‌ی اعضا استفاده نمایند.

انجمن اُرف-‌شول‌ورک ایران می‌کوشد تا با ارتقای دانش عمومی درباره‌ی نگرش اُرف-‌شول‌ورک و همراه ساختن آن با فرهنگ بومی، آشنایی با این نگرش را در سطح کشور گسترش دهد و با جمع‌آوری، تهیه و تألیف منابع مطالعاتی، ارائه‌ی مشاوره‌ی تخصصی در زمینه‌ی اُرف-‌شول‌وِرک و برگزاری کارگاه‌ها، سمینارها و نشست‌های تخصصی در شهرهای مختلف بستری مناسب برای پرورش مهارت‌های هنری و آموزشی، و فرصتی مناسب برای هم‌اندیشی و گفت‌وگو پیرامون مسائل مختلف آموزشی و هنری برای مربیان اُرف-‌شول‌وِرک فراهم آورد.

* برای اطلاعات بیشتر درباره‌ی انجمن، عضویت‌های متفاوت، شرایط و امتیازات مربوط به آن‌ها به (این‌جا) مراجعه نمایید.