ششمین کتاب سال لاک پشت پرنده اهدا می‌شود

تاریخ خبر: ۲۸ بهمن ۹۶

ششمین مراسم کتاب سال لاکپشت پرنده، روز یکشنبه ششم اسفند در شهرکتاب مرکزی برگزار میشود.

به گزارش خبرگزاری مهر، ششمین مراسم کتاب سال لاکپشت پرنده، اهدای نشانهای طلا و نقره همراه با جشن صورتکها و لباس شخصیتهای داستانی روز یکشنبه ششم اسفند در شهرکتاب مرکزی برگزار میشود.

نشانهای طلا، نقره و ویژه لاکپشت پرنده، در آیینی با حضور گروهی از نویسندگان، تصویرگران، مترجمان و ناشران کتاب کودک و نوجوان، به پدیدآورندگان کتابهای برگزیده و چهرههای موثر در زمینه فرهنگ و کتاب کودک و نوجوان اهدا میشود.

در حاشیه آیین اهدای نشانهای لاکپشت پرنده، جشن امضای ۱۰ کتاب نامزد و کتابهای راه یافته به فهرست زمستان لاکپشت پرنده با حضور۵۰ نویسنده، تصویرگر و مترجم برگزار خواهد شد که خانوادهها، مربیان، کتابداران و کودکان و نوجوانان میتوانند در این بخش با نویسندگان وتصویرگران دیدار و گفتوگو کنند.

امسال همچنین، همزمان با اهدای نشانهای طلایی و نقرهای لاکپشتپرنده، مسابقه صورتک و لباس شخصیتهای کتابهای کودک و نوجوان برای کودکان و نوجوانان برگزار خواهد شد.

برای حضور در این مسابقه کودکان و نوجوانان میتوانند به همراه خانوادهی خود، صورتک یا لباس شخصیتهای کتابهای کودک و نوجوانی که دوست دارند و با آنها خاطره دارند، طراحی کنند و به شکل یکی از شخصیتهای کتابها دربیایند و در جشن شرکت کنند.

گروه اجرایی لاکپشت پرنده با صدور بیانیهای ضمن اعلام این خبر افزوده است: از خانوادهها دعوت میکنیم که در این جشن همراه لاکپشت پرنده باشند، این همراهی با دفعههای پیش تفاوت دارد. اینبار قرار است جشنوارهلباسها و صورتکهای شخصیتهای کتابهای کودک و نوجوان در کنار آیین اهدای نشان، برگزار شود.

شما کودکان و نوجوانان میتوانید صورتک یک شخصیت را طراحی کنید، لباس او را بپوشید، خود را به شکل یک شخصیت گریم کنید و در جشن لاکپشت پرنده شرکت کنید.

گروه داوری لاکپشت پرنده صورتکها و لباسهای طراحی شدهای را که کودکان و نوجوانان پوشیدهاند ارزیابی کرده و به برندگان جوایزی تقدیم خواهند کرد.

علاقه مندان برای شرکت در این جشنواره باید عکسی از خود به شکل یکی از شخصیتهای کودک و نوجوان بگیرید و این عکس را برای کانال تلگرام لاکپشت پرنده ارسال کنند. داوری بر اساس عکسهای رسیده انجام خواهد شد.

مراسم مذکور عصر روز یکشنبه ۶ اسفند از ساعت ۱۸ در شهرکتاب مرکزی برگزار میشود و نشانهای طلایی و نقرهای لاکپشت پرنده به کتابهای برگزیده اهدا میشود.

منبع: خبرگزاری مهر