قابل توجه متقاضیان عضویت در انجمن اُرف-شول‌وِرک ایران

 عضویت در انجمن از تاریخ ۴ تا ۱۵ مرداد ۱۳۹۶ (در بازه‌ی ثبت‌نام ششمین کارگاه تابستانی آدمک) امکان‌پذیر نمی‌باشد.

علاقه‌مندان می‌توانند پس از تاریخ ۱۵ مرداد برای عضویت اقدام نمایند.