فراخوان جشنواره‌ مطبوعات کودک و نوجوان منتشر شد

تاریخ خبر: ۲ آبان ۱۳۹۶

سیزدهمین جشنوارهمطبوعات کودک و نوجوان کانون امسال هم با تاکید بر موضوع محیط زیست برگزار میشود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از  اداره کل روابط عمومی و امور بینالملل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، مدیرانمسئول، سردبیران نشریههای کودک و نوجوان، نویسندگان، شاعران، تصویرگران، خبرنگاران و عکاسان فعال در حوزه ادبیات کودک و نوجوان تا ۲۴ آبان ۱۳۹۶ فرصت دارند آثار منتشر شده در سالهای ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ را به دبیرخانه این جشنواره ارسال کنند.

بر اساس این فراخوان، علاوه بر بخش ویژه، آثار مطبوعات کودک در ۱۵ بخشهمچون تیتر، خبر، گفتوگو، سرمقاله، یادداشت و مقاله، گزارش، طنز مطبوعاتی، کاریکاتور، کمیک استریپ، گرافیک مطبوعاتی (طراحی جلد، صفحهآرایی و تصویرگری)، عکس، داستان تألیف (کودک و نوجوان)، شعر (کودک و نوجوان)، آثار مخاطبان (نهایت سن پدیدآورنده ۱۸ سال تمام، در زمان چاپ اثر در نشریه) و انتخاب نشریهی برتر از نگاه کودکان و نوجوانان داوری میشود.

بر اساس این گزارش، فعالان این حوزه باید سه نسخه از هر اثر (یا یک نسخه به همراه CD PDF) که در نشریات رسمی ویژه کودکان و نوجوانان منتشر شدهاست را به این دبیرخانه ارسال کنند.

بر همین اساس، با توجه به اهمیت محیط زیست، در این جشنواره نیز مانند دورهی قبل، آثار منتشر شده در این حوزه به صورت مجزا در بخش ویژه مورد ارزیابی قرار خواهند گرفت.

این دبیرخانه در فراخوان خود تاکید کرده است تیترها و آثاری که نام پدیدآورنده به صراحت در نشریه بیان نشده یا با نام مستعار منتشر شدهاند، در صورتی که به مرحلهی پایانی راه یابند، با تأیید کتبی نام پدیدآورنده از سوی مدیر مسوول یا سردبیر نشریه، مود بررسی قرار میگیرد.

علاقهمندان شرکت در این جشنواره میتوانند آثار خود را به نشانی تهران، خیابان شهید دکتر بهشتی، خیابان شهید خالد اسلامبولی، شماره ۲۶، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، واحد انتشارات، دبیرخانهسیزدهمین جشنوارهمطبوعات کودک و نوجوان ارسال کنند.

منبع: خبرگزاری مهر