جایزه‌ی مسابقه

قطعه‌ی برگزیده‌ی این مسابقه، در مجموعه‌ی شنیداری نمک ۳ و در ادامه،‌ در پارتیتور آن مجموعه با نام تنظیم‌کننده‌ی اثر، منتشر خواهد شد.

داوران مسابقه

 
 
 

فراخوان نشر آدمک؛ مسابقه‌ی نمک

تنظیم نغمه‌های محلی برای کودکان

مؤسسه‌ی هنری پندار پویای آدمک در نظر دارد در راستای اهداف نگرش اُرف‌-شول‌وِرک، برای پرورش مهارت‌های تخصصی آموزگاران و به‌منظور ترغیب ایشان به استفاده از عناصر و ترانه‌های بومی در فرآیند آموزشی، مسابقه‌ای برای تنظیم ترانه‌های محلی مناسب با رویکرد آموزشی نگرش اُرف-شول‌وِرک ترتیب دهد.

شرایط، زمان‌بندی و توضیحات دقیق مربوط به این مسابقه به تفصیل در ادامه آمده است.
آدمک امیدوار است با استقبال همراهان بتواند یکی از شیارهای آلبوم «نمک ۳» را به تنظیم برگزیده‌ی این مسابقه‌ اختصاص دهد.


از هنگامی که کارل ارف برنامهی آموزشی خویش را در مدرسهی گونتر آغاز کرد، همواره به دنبال ابزارها و نگرشهایی بود تا ایدهی ناب آموزشی خود را گسترش دهد. نتیجهی سر کشیدن او به هر سو، ابداع سازهایی تیغهای بود که امروزه با نام سازهای ارف میشناسیم.

این سازها نقطهی استیلا و برجستهی تفکر او و درعینحال بخش گمراهکنندهی نگرش آموزشی وی است. برجسته از آنجهت که تمام نیازهای آموزشی، هنری و تجربی نگرش شولورک را در قالب ارکستری کوبهایملودیک و مناسب برای همه سنها برآورده میکند و گمراهکننده از آن رو که با نگاهی ناآگاه، تمام تفکر عظیم شولورک در باب آموزش به قطعهنوازی با بلز فرو کاسته خواهد شد.

از سوی دیگر موسیقی ایرانی با این استدلال که برای کودکان سخت است! در کارگان کلاسهای موسیقی کودک کمرنگ شده و فرصت مواجهی مستقیم کودکان با موسیقی بومی سرزمینشان در کلاسهای ارف از بین رفته است. این درحالی است که ارف در هنگامهی گسترش نگرش شولورک در گوشه و کنار جهان بیان میداشت که شولورک را برای  منطقهای که در آن رخ میدهد نباید ترجمه که به واسطهی بنیانهای فرهنگیموسیقاییاش باید تفسیر کرد.

تجربهی گروه آدمک در استفاده از ترانههای محلی بهعنوان بخشی از کارگان کار گروهنوازی کلاسهای ارف به تولید مجموعههای شنیداری نمک ۱ و ۲ (نغمههای محلی برای کودکان) منجر شده است. بر همین اساس موسسهی هنری آدمک در نظر دارد مسابقهای را جهت تنظیم ترانههای محلی ایران برای کار با هنرجویان کلاسهای ارف برگزار کند.

شرایط شرکت در مسابقه به شرح زیر است:

انتخاب ملودی:

ملودی انتخابی برای شرکت در مسابقه باید یکی از ترانههای بومی سرزمین ایران باشد. این ملودی باید شامل آواز بوده و تنظیم کنندهسازی ایرانی را برای نواختن ملودی انتخاب کند. ملودی میتواند در هر دستگاه یا مُدی باشد. هنگام نگارش پارتیتور لازم است شعر با نوشتار لاتین و بر اساس «جدول آوانگاری فارسیلاتین» نوشته شود.

برای دیدن این جدول آوانگاری فارسی– لاتین به «اینجا» مراجعه کنید.

* توجه: خط ملودی می‌تواند به هر اندازه پیچیده باشد. چرا که هدف نواختن ملودی توسط هنرجویان نیست. خط ملودی توسط مربی یا هر نوازنده‌ای که تبحر کافی در نواختن آن داشته باشد اجرا می‎شود.

همراهی:

قطعه‌‌های موسیقی محلی ایران را میتوان بر اساس دستگاهی که به آن نزدیک است دستبندی کرد. اما برای استفاده از این ملودیها در آنسامبل ارف لازم است دستگاه را در مُدی مناسب تثبیت کنید و از آن مد برای نوشتن خطهای همراهی برای آنسامبل ارف استفاده کنید. همانطور که پیشتر گفته شد، میتوانید ملودی را در هر دستگاهی حتی با علامتهای ربعپرده (برای خط آواز) حفظ کنید،

ولی خطوط همراهی ملودیک تنها میتوانند از نتهای معمول سازهای ارف (‘C-a) به علاوهی تیغههای #F و Bb تشکیل شده باشند

* توجه: همراهیها توسط گروه کودکان ۷ تا ۱۲ سال اجرا میشود.

از آنجایی که این مسابقه براساس نگرش آموزشی اُرفشولوِرک برگزار میگردد، خطهای همراهی باید شامل بردونها (باس‌‌های تکرارشونده) و اوستیناتوها بوده، نگاه آموزشی در اولویت کار تنظیم قطعه و معطوف به کار با مخاطبین ۷ تا ۱۲ سال باشد. مجموعههای شنیداری نمک ۱، نمک ۲ و همچنین نسخهی چاپی پارتیتور نمک ۱ مثالهای خوبی برای نحوهی همراهینویسی ملودیهاست.

ساختار و فرم:

قطعه‌‌ی شما باید دارای مقدمه باشد. در صورتی که اصل قطعه دارای مقدمه نبود، میتوانید برای مقدمه آهنگسازی کنید. این مورد دربارهی میانی قطعهنیز صادق است.

* توجه: بهتر است در تنظیم قطعه، فرم مشخصی مثل ABA ،AB، روندو یا کانن نظر بگیرید.

سازبندی:

شما میتوانید برای همراهی از تمام سازهای ملودیک ارف، سازهایکوبهای و ریکوردر، مندرج در «جدول سازها» استفاده کنید.

برای دیدن جدول سازها به «اینجا» مراجعه کنید.

* توجه: کمترین تعداد ساز ملودیک همراهی بهجز خط ملودی ۴ ساز است.

نکته‌ها:

  • هر شرکت‌کننده می‌تواند تنها با یک قطعه در مسابقه شرکت کند.
  • پارتیتور باید با نرم‌افزار نت‌نویسی نوشته شود و پارتیتور دست‌نوشته پذیرفتنی نیست.
  • پارتیتور ارسالی باید شامل نام قطعه، محل قطعه، نام شاعر (اگر معلوم بود)، نام تنظیم‌کننده، نت‌نوشت‌ها، شعر آوانگاری شده، تمپو و علائم شدت‌وری (دینامیک) باشد.
  • لازم است که شرکت‌کنندگان پارتیتور قطعه را در قالب یک فایل PDF، یک فایل midi، و به‌دلخواه یک فایل mp3، دربازه‌ی زمانی تعیین‌شده در وب‌سایت آدمک بارگذاری کنند.
  • شرکت‌کنندگان باید فایل تایپ‌شده‌ی شعر را با نوشتار فارسی به همراه اِعراب و همچنین ترجمه‌ی شعر از زبان یا لهجه‌ی مبدا را به زبان فارسی در قالب یک فایل PDF، در بازه‌ی زمانی تعیین‌شده در وب‌سایت آدمک بارگذاری کنند.
  • ازآنجاکه ترانه‌ی برگزیده‌ی این مسابقه در آلبوم «نمک ۳» قرار خواهد گرفت، استفاده از ملودی‌های به‌کاررفته در مجموعه‌های نمک ۱ و ۲ و همچنین برخی دیگر از ملودی‌های ذکرشده،  در بخش مسابقه پذیرفته نیست. برای دیدن لیست ترانه‌ها به «اینجا» مراجعه کنید.
  • برای مشاهده‌ی فهرست این ملودی‌ها اینجا را کلیک کنید.
  • بازه‌ی زمانیِ ارسال آثار ۲۰ تا ۳۰ فروردین ۱۳۹۹ است.