نظریه انتخاب در کلاس درس

نویسنده: جاناتان سی. اروین

مترجم: منا خاطری

ناشر: انتشارات منظومه خرد

جاناتان سی. اروین یازده سال در مقطع راهنمایی و دبیرستان تدریس کرده است. او از سال ۱۹۹۵ عضو هیات علمی موسسه‌ی ویلیام گلاسر و استاد دانشگاه لاک هاوین شد.

اروین پایه‌گذار و سرپرست گروهی از دانش‌آموزان است که نظریه انتخاب را آموخته‌اند و آن را در کارگاه‌های آموزشی به دیگران آموزش می‌دهند.

یادگیری هرگز متوقف نمی‌شود. آموزش‌دادن نیز یادگیری است.

آموزش شامل: آموختن مدیریت کلاس، آموختن آموزش به دانش‌آموزان با سبک‌های یادگیری متفاوت، آموختن ایجاد محیطی پرانگیزه برای یادگیری، آموختن روبه‌رو شدن با کوهی از کاغذبازی‌ها و آموختن ایجاد تعادل میان زندگی خصوصی و حرفه‌ای است. برای معلمان فراز و نشیب‌های سیر آموزشی هرگز متوقف نمی‌شود. اگر آن‌چه فیلسوف فرانسوی ژوزف ژوبرت، گفته حقیقت داشته باشد که «در آموزش دو برابر آن‌چه آموزش می‌دهیم، می‌آموزیم.» این نکته نیز معنا پیدا می‌کند که معلمان دو برابر دانش‌آموزان‌شان، کامیابی و ناتوانی را تجربه می‌کنند.

این کتاب برای آموزگارانی نوشته شده‌است که به دنبال موقعیت برنده – برنده در مدیریت کلاس خود و ایجاد محیط آموزشی همیار هستند که در آن دانش‌آموزان و آموزگاران هر روزه با انرژی و اشتیاق باهم روبه‌رو می‌شوند.