مجموعه قصه‌های شیرین ایرانی تجدید چاپ می‌شود

تاریخ خبر: ۱ آذر ۹۶

سه اثر از مجموعه ۹جلدی قصههای شیرین ایرانی بزودی توسط سوره مهر به چاپ دوم خواهند رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، «کلیه و دمنه»؛ «مثنوی معنوی» و «گلستان سعدی» که توسط نویسندگانی چون: مژگان شیخی، حسین فتاحی و فرهاد حسنزاده بازنویسی شده اند توسط سوره مهر با چاپ مجدد خواهند رسید

حسین فتاحی دبیر این مجموعه درباره این آثار گفت: سوره مهر آثار کودک و نوجوانی زیادی دارد که برای بچهها خواندنی است که از بین این آثار من «قصههای شیرین ایرانی» به لحاظ محتوا، نویسندگان شاخص، گرافیک و صفحهآرایی آثار در خور توجهی برای کودکان است.  

 

این نویسنده افزود: این مجموعه، از مشهورترین کتابهای فارسی بازنویسی شده است که اینها میتوان گفت قصههای بشری هستند که در هر سن و سال میتواننند از آن استفاده کنند.    

گفتنی است مجموعه کتاب های «قصههای شیرین ایرانی»، تلاشی است برای آشنایی کودکان و نوجوانان با ادبیات غنی کشورمان. در این مجموعه داستان هایی از متون کهنه پارسی انتخاب و برای نوجوان به تحریر درآمده است.   

این آثار شامل بوستان سعدی٬ مثنوی معنوی٬ قابوس نامه٬ مرزباننامه ٬کلیه و دمنه٬هزار و یک شب٬ گلستان سعدی٬ هفت اورنگ و جوامع الحکایات هستند که به ترتیب توسط «سپیدهخلیلی» ٬ «حسین فتاحی» ٬ «مجیدملامحمدی» ٬ «محمدرضا شمس» ٬ «مژگان شیخی» ٬ «زهرا حیدری» ٬ «فرهاد حسن زاده» ٬ «جعفر ابراهیمی شاهد» و «مهری ماهوتی» برای کودکان به صورت داستان بازنویسی شدهاند.  

منبع: خبرگزاری مهر