برترین کتاب های مصور کودکان به انتخاب نیویورک تایمز

تاریخ خبر: ۲۹ آبان ۹۶

شصت وپنجمین دوره جایزه سالانه برترین کتاب های مصور کودکان برگزار شد. در این دوره برای نخستین بار روزنامه نیویورکتایمز با کتابخانه عمومی نیویورک در برگزاری این جایزه همکاری داشت.

روزنامه نیویورکتایمز و کتابخانه عمومی نیویورک با هدف شناسایی بهترینهای ادبیات کودکان، در شصت و پنجمین دوره جایزه سالانه کتاب های مصور کودکان، برترین کتاب های مصور کودکان و نوجوانان را معرفی کردند.

همانند سالهای گذشته، برندگان جایزه از سوی هیاتی متشکل از سه داور انتخاب شدند. گزینش آثار تنها براساس شایستگیهای هنری بوده است. استیون گوارناچیا، استاد تصویرسازی در کالج طراحی پترسون و نویسنده و تصویرگر چندین کتاب؛ مارجوری پرایسمن، نویسنده و تصویرگر کتابهای کودک و برنده دو نشان کالدکوت و همچنین دو جایزه بهترین کتاب مصور از سوی نیویورکتایمز، لوییز لارای، کتابدار ارشد بخش کودکان کتابخانه عمومی نیویورک داوران این دوره جایزه جایزه سالانه کتابهای مصور کودکان بودند.

برترین کتاب های مصور کودکان در سال ۲۰۱۷

• «مادی: داستان افسانه موسیقی بلوز مادی واترز»

نویسنده: مایکل ماهین، تصویرگر: ایوان تورک

این کتاب داستان زندگی مادی واترز است که هنگام تولد نامش مکینلی مورگانفیلد بود. او از کودکی سرشار از فقر خود در دلتای میسیسیپی، به صحنه موسیقی شیکاگو رسید. ایوان تورک، تصویرگر این کتاب با تغییر رنگ زمینه برای هر بخش از زندگی مادی واتزر، اصالت این موزیسین افسانهای را با هنر خیرهکنندهاش و همچنین با تکه روزنامههای قدیمی، جوهر پرینتر و رنگها در صفحات کتاب به تصویر میکشد.

• «فریدا کالو و حیواناتش»

نویسنده: مونیکا براون، تصویرگر: جان پارا

یکی از برترین کتاب های مصور کودکان سال ۲۰۱۷ فریدا کالو و حیواناتش است. حیوانات متعدداز جمله یک گوزن، یک گربه و دو میمون عنکبوتیزندگی فریدا کالو را تحت تاثیر قرار داده و بخش مهمی از هنر او بودند. این کتاب به روابط فریدا کالو را با حیواناتاش را در طول زندگیاش پرداخته است. جان پارا، تصویرگر کتاب با نقاشیهای اکرلیک ظریف، استایل کالو، جعبه رنگآمیزیو محیط مکزیکی او را احضار میکند.

• «درباره یک روز بیکاری جادویی»

نویسنده و تصویرگر: بئاتریس آلماگنا

دختر جوانی در یک روز آخر هفته بارانی در حومه شهربدون اینکه اجازهی داشتن وسایل الکترونیکی و ارتباطی را با خودش داشته باشداحساس ناخوشایندی دارد تا اینکه قدم در راه میگذارد و رضایت عمیقی از وقتگذرانی در طبیعت احساس میکند.

• «پلوم»

نویسنده و تصویرگر: ایزابل سیملر

پلوم، گربهای است که در این کتاب پرندگان میخرامد؛ هر صفحه از این کتاب، مطالعهی دقیق یکی از گونههای پرندگان و جزئیات پر هر کدامشان است.

• «روث بیدر جینزبرگ: مورد آر.بی.جی علیه نابرابری»

نویسنده: جانا وینتر، تصویرگر: استیسی اینرست

این کتاب داستان دختری است که با پیگیری مبارزه علیه نابرابری بر تبعیض جنسیتی زمان خودش غلبه میکند.

• «راه بازگشت به خانه در شب»

نویسنده و تصویرگر: آکیکو میاکوشی

سرپرستان یک حیوان خانگی کوچک، او را از میان شهر به سلامت به خانه برمیگردانند.

• «شهر کنار دریاچه است»

نویسنده: جوان شوارتز، تصویرگر: سیدنی اسمیت

پسرکی هر روز شاهد آن است که پدرش به معدن میرود. پسرک میداند که او هم روزی لذت زندگی در خانهاش در شهری ساحلی را به مقصد کار در عمق تاریکی معادن ترک خواهد کرد.

• «رودخانه»

نویسنده و تصویرگر: مارک مارتین

دختری از پنجره به بیرون خیره شده است و تصور میکند به رودخانهای که در حال تماشای آن است،، میرود؛ به مجموعهای از چشماندازهای جذاب و پرماجرا.

• «پادشاه آسمان»

نویسنده: نیکولا دیویس، تصویرگر: لورا کارلین

پسری ایتالیایی زندگی در کشوری جدید را آغاز میکند که بسیار سردتر و تاریکتر از سرزمین مادریاش است. او احساس تنهایی میکند تا اینکه با مردی کبوترباز آشنا میشود که به او کمک میکند، از پل میان جهان قدیمی و جدیدش عبور کند.

• «پر»

نویسنده و تصویرگر: رمی کورجئون

دختری به نام پائولینا به باشگاه مشتزنی میرود تا بتواند مچ برادران بزرگترش را بخواباند و از کارهای خانه رهایی یابد.

منبع: وب‌سایت کتابک