معرفی مدرسین «دوره‌ی یک‌ساله‌ی مربیگری آدمک» – دوره‌ی دوم

آدمک از بهار سال ۱۴۰۱ دوره‌ی دوم یک‌ساله‌ی مربیگری خود را آغاز کرد.

بدین‌ترتیب ۱۴ نفر از پذیرفته‌شدگان آزمون سه مرحله‌ای بهمن‌ماه ۱۴۰۰، اولین «دوره‌ی یکساله‌ی مجازی/حضوری مربیگری آدمک با نگرش اُرف-شول‌وِرک» را در بهار ۱۴۰۱ را آغاز نمودند.

معرفی مدرسین ترم اول – دوره‌ی دوم – بهار ۱۴۰۱

ترم اول شامل ۵۴ ساعت آموزشی است که شش سرفصل آموزشی «مبانی آواز (۱)» (هاسمیک کاراپتیان و سیاوش لطفی)، «نوازندگی ریکوردر (۱)» (فرهود بیگلربیگی)، «مبانی روانشناسی (۱)» (نازنین عین‌الیقین)، «فلسفه‌‌ی آموزش و مبانی شول‌ورک (۱)» (مستانه حکیمی و کامران غبرایی)، «مبانی حرکت (۱)»(هرش آرمند)، «نوازندگی سازهای اُرف و کوبه‌ای (۱)» (مستانه حکیمی و سالار محمداصغری) به صورت عملی و نظری ارائه می‌گردد.