معرفی مدرسین «دوره‌ی یک‌ساله‌ی مربیگری آدمک» – دوره‌ی سوم

آدمک از پاییز سال ۱۴۰۱ دوره‌ی یک‌ساله‌ی مربیگری خود را آغاز کرد.

بدین‌ترتیب ۱۵ نفر از پذیرفته‌شدگان آزمون سه مرحله‌ای شهریور ۱۴۰۱، سومین دوره‌ی یکساله‌ی مجازی/حضوری مربیگری آدمک با نگرش اُرف-شول‌وِرک را از پاییز ۱۴۰۱ آغاز نمودند.

معرفی مدرسین ترم اول – دوره‌ی سوم – پاییز ۱۴۰۱

ترم اول شامل ۵۳ ساعت آموزشی است که شش سرفصل آموزشی «مبانی آواز (۱)» (هاسمیک کاراپتیان)، «نوازندگی ریکوردر (۱)» (فرهود بیگلربیگی)، «مبانی روانشناسی (۱)» (نازنین عین‌الیقین)، «فلسفه‌‌ی آموزش و مبانی شول‌ورک (۱)» (مستانه حکیمی و کامران غبرایی)، «مبانی حرکت (۱)» (هرش آرمند و ایده ابوطالبی)، «نوازندگی سازهای اُرف و کوبه‌ای (۱)» (مستانه حکیمی و سالار محمداصغری) به صورت عملی و نظری ارائه می‌گردد.