معرفی مدرسین «دوره‌ی یک‌ساله‌ی مربیگری آدمک» – دوره‌ی اول

آدمک از بهار سال ۱۴۰۰ دوره‌ی اول یک‌ساله‌ی مربیگری خود را آغاز کرد.

بدین ترتیب ۱۴ نفر از پذیرفته‌شدگان آزمون سه مرحله‌ای بهمن‌ماه ۱۳۹۸، اولین «دوره‌ی یکساله‌ی مجازی/حضوری مربیگری آدمک با نگرش ارف-شول‌ورک» را در بهار ۱۴۰۰ را آغاز نمودند.

معرفی مدرسین ترم اول – دوره‌ی اول – بهار ۱۴۰۰

ترم اول شامل ۴۲ ساعت آموزشی بود که در چهار سرفصل آموزشی «مبانی آواز (۱)» (هاسمیک کاراپتیان)، «نوازندگی ریکوردر (۱)» (فرهود بیگلربیگی)، «مبانی روانشناسی (۱)» (نازنین عین‌الیقین)، «فلسفه‌‌ی آموزش و مبانی شول‌ورک (۱)» (مستانه حکیمی و کامران غبرایی) به صورت عملی و نظری ارائه شد.

کلاس‌های ترم اول دوره‌ی اول به دلیل شرایط نامناسب و شیوع دوباره‌ی بیماری کرونا، به صورت مجازی برگزار شد.

ترم دوم شامل ۴۲ ساعت آموزشی بود که در پنج سرفصل آموزشی «مبانی حرکت (۱)» (هرش آرمند)، «مبانی روانشناسی (۲)» (نازنین عین‌الیقین)، «مبانی آهنگسازی (۱)» (کیاوش صاحب‌نسق)، «کاربرد ادبیات کودک در آموزش موسیقی» (رویا شهری) و «کاربرد هنرهای تجسمی در آموزش موسیقی» (نادر موسوی فاطمی) به صورت عملی و نظری ارائه شد.

کلاس‌های ترم دوم دوره‌ی اول به دلیل شرایط نامناسب و شیوع دوباره‌ی بیماری کرونا، به صورت مجازی برگزار شد.

ترم سوم شامل ۴۸ ساعت آموزشی بود که در چهار سرفصل آموزشی «مبانی بازی (۱)» (دنا نعمت‌الهی، هانیه نیرو و فرزان فرنیا)، «مبانی آواز (۲)» (غزال بغدادی)، «ریکوردر (۲)» (مستانه حکیمی و فرزان فرنیا) و «نوازندگی سازهای ارف و کوبه‌ای» (مستانه حکیمی و سالار محمداصغری) به صورت عملی و نظری ارائه شد.

کلاس‌های ترم سوم دوره‌ی اول به صورت حضوری و مجازی برگزار می‌شود.

ترم سوم شامل ۴۵ ساعت آموزشی بود که در شش سرفصل آموزشی «مبانی آهنگسازی (۲)» (فرزان فرنیا)، «مبانی حرکت (۲)» (مهرناز لک‌فرد، مستانه حکیمی)، «کاربرد هنرهای نمایشی در آموزش موسیقی» (الکا هدایت) و «نوازندگی سازهای ارف و کوبه‌ای (۲)» (مستانه حکیمی و سالار محمداصغری)، «فلسفه‌ی آموزش و مبانی شول‌ورک» (کامران غبرایی، محسن مصلحی‌زاده، نسترن کیمیاوی و فرزان فرنیا)، «روش تحقیق» (کامران غبرایی) به صورت عملی و نظری ارائه شد.

کلاس‌های ترم چهارم دوره‌ی اول به صورت حضوری و مجازی برگزار می‌شود.

ترم پنجم شامل ۳۳ ساعت آموزشی است که در شش سرفصل آموزشی «مبانی آهنگسازی (۲)» (فرزان فرنیا)، «مبانی حرکت (۳)» (نسترن کیمیاوی)، «کاربرد هنرهای نمایشی در آموزش موسیقی» (الکا هدایت)، «مبانی بازی» (فرزان فرنیا و شهرزاد بهشتیان، ارغوان ملک‌محمدی و بهاره عامری)، «تمرین تدریس» (محسن مصلحی‌زاده و مستانه حکیمی)، «طرح درس‌نویسی» (محسن مصلحی‌زاده)  به صورت عملی و نظری ارائه شد

کلاس‌های ترم پنجم دوره‌ی اول به صورت حضوری و مجازی برگزار می‌شود.