داگ گودکین (قسمتی از کتاب Play, Sing & Dance)

ترجمه: فرزان فرنیا

معنای شول‌وِرک

ترجمه‌ی تحت‌اللفظی شول‌وِرک (Schulwerk)، «کارِمدرسه» (schoolwork)  است، که متاسفانه  بسیاری را به یاد برگه‌های کسل کننده‌ی ریاضی، تمرین رونویسی و تست‌های چند گزینه‌ای می‌اندازد. به هر حال لغت «کار» (work) در هردو زبان آلمانی و انگلیسی بر معانی زیادی دلالت می‌کند (در حقیقت در یک دایره المعارف خانگی ۴۰ معنی مختلف برایش وجود دارد!). می‌تواند به راحتی به معنای «تلاشی معطوف به پایان رساندن چیزی» باشد. می‌تواند معنای قطعه‌ای موسیقایی، یک اثری‌ هنری، یا یک طرح مثلا در کمیته‌ی کارهای عمومی را داشته باشد. می‌تواند به معنای یادگرفتن چیزی از طریق انجام دادنش باشد، مثلا «بازی‌کردن کار کودکان است.»

«کارگاه» واژه‌ی برگزیده برای محلی‌ که آموزش ارف برگزار می‌گردد، به معنای «محلی برای تبادل ایده‌ها ونمایش قابلیت‌ها‌» است. ولفگانگ هارتمان (Wolfgang Hartmann) [از همکاران کارل اُرف و از بنیان‌گذاران ارف-شول‌ورک] اینگونه اشاره می‌نماید که احتمالا ارف این عبارت را به علت شباهتش با «werkschule» برگزیده است –حرکتی در آلمان در سال‌های ۱۹۲۰ که به روش‌های یادگیری می‌پرداخت- .

از میان این معانی بسط یافته از «کار»، هنرجویان، موسیقی را فعالانه با ساخت موسیقی در برنامه‌های گروهی یاد می‌گیرند. با قراردادن کار در درون مدارس -شول‌ورک، Schulwerk- کارل ارف تصدیق می‌کند مدارس محلی‌ست که بیشترین تاثیرگذاری را داشته و امکان فعالیت‌های مستمر وکار تدریجی در آن فراهم است، و همچنین امکان ارتباط با دیگر موضوعات می‌تواند کشف شده، توسعه یافته و مورد بهره برداری قرارگیرد…

«موسیقی برای کودکان» برای مدرسه است. (کارل ارف، شول‌ورک، جلد سوم، صفحه ۲۴۵)

با این زمینه‌ی گسترده، چنین به نظر می‌رسد که ارف شول‌ورک وصفی به جا برای این فرایند آموزشی‌ست.