*اعضای وابسته‌ی ويژه‌ی انجمن می‌توانند با نوشتن کد ملی خود به لاتین (بدون نوشتن صِفرهای اول) در بخش «کد تخفیف» در انتهای فرم، از تخفیف استفاده نمایند.

نام‌نویسی کارگاه تابستانی ۹۹ (برای عموم و اعضا)

نام‌نویسیِ نهمین کارگاه تابستانی آدمک، ۱۰ صبح روز دوشنبه ۲۰ مرداد (برای اعضای وابسته‌ی ویژه‌ی انجمن) و ۱۰ صبح روز سه‌شنبه ۲۱ مرداد (برای اعضا و عموم) در همین صفحه آغاز می‌شود.

هزینه‌ی نام‌نویسی برای مجموعه‌ی این کارگاه‌ها:

 ۴۸۰ هزار تومان برای عموم

۴۲۰ هزارتومان برای اعضای وابسته‌ی ويژه‌ی انجمن

*اعضای وابسته‌ی ويژه‌ی انجمن می‌توانند با نوشتن کد ملی خود به لاتین (بدون نوشتن صِفرهای اول) در بخش «کد تخفیف» در انتهای فرم، از تخفیف استفاده نمایند.

با توجه به محدود بودن ظرفیت، بدیهی است اولویت با افرادی خواهد بود که زودتر ثبت‌نام نمایند.


راه‌های تماس برای اطلاعات بیشتر

۰۲۱-۷۷۶۴۸۵۷۶

۰۹۲۱-۳۹۰۲۰۳۰

ساعات پاسخ‌گویی؛ شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۱۰ تا ۱۷

info@adamakmusic.com