نگرشی نو در ارزشیاب

نویسنده: کتی واتروت

مترجم: سودابه تنکابنی

ناشر: انتشارات منظومه خرد

درباره‌ی کتاب: امروزه در سیستم ارزشیابی این‌طور متداول شده است که برای تکمیل به‌ موقع فعالیت‌ها جایزه و برای بی‌نظمی و رفتار نامناسب تنبیه در نظر گرفته می‌شود. برخلاف میل ما، نمره بیش از آنکه میزان یادگیری و درگیری دانش‌آموزان‌مان را با مفاهیم نشان دهد، حکایت از میزان انطباق آن‌ها با سیستم آموزشی دارد. در نتیجه این‌طور به نظر می‌آید که ما در طی فرایندی سهوی، مفهوم یادگیری را واژگون کرده‌ایم.

به دنبال یک رشته تحقیقات دقیق و سال‌ها تجربه‌ی کار با نمره، کتی واتروت سیستم ارزشیابی سنتی یا نمره‌ای را زیر سوال می‌برد و الگوی ارزشیابی بر پایه‌ی استاندارد را جایگزین آن می‌کند. تمرکز این الگو بر میزان تسلط دانش‌آموز بر محتوای آموزشی‌ست. نویسنده‌ی این کتاب با ارائه‌ی مثال‌هایی ملموس از همه‌ی مقاطع آموزشی، به بررسی کاستی‌های سیستم نمره‌ای و الگوی پیشنهادی خود می‌پردازد.

مخاطب کتاب نگرش نو در ارزشیابی معلم‌ها و افرادی هستند که به نوعی با آموزش سروکار دارند. این کتاب به نحوه‌ی انعکاس میزان پیشرفت و میزان یادگیری دانش‌آموزان، از ابتدائی تا متوسطه، می‌پردازد و به گسترش و تصحیح نگرش ما به فرایند یاددهی-یادگیری کمک می‌کند.