همکاری آدمک با آکادمی پور‌ناظری‌ها

مؤسسه‌ی هنری پندار پویای آدمک در راستای گسترش دامنه‌ی فعالیت‌های خود، از زمستان ۱۳۹۷ همکاری خود را در زمینه‌ی ارائه‌ی خدمات مشاوره‌ای با آکادمی موسیقی پورناظری‌ها آغاز کرد و این همکاری تا پایان تابستان ۱۳۹۹ ادامه داشت.

آدمک در این بازه برنامه‌ریزی، اجرا و نظارت بر طرح آموزشی بخش کودک آکادمی‌ پورناظری‌ها را بر عهده‌ داشت و فعالیت‌های آموزشی مختلفی را برای گروه‌های سنی مختلف کودکان انجام داد.

به دلیل شیوع بیماری کرونا و تعطیلی کلاس‌های حضوری، این مشاوره و همکاری در تابستان ۱۳۹۹ از طرف آدمک به پایان رسید.