همکاری آدمک با ریتمیتیکا

مؤسسه‌ی پندار پویای آدمک در بخش ارائه‌ی خدمات مشاوره‌ای با وب‌سایت ریتمیتیکا همکاری می‌کند.

در این همکاری آدمک از طریق وب‌سایت ریتمیتیکا در در جلسات مشاوره به پرسش‌های مخاطبان در حوزه‌‌ی فراگیری و آموزش موسیقی کودکان پاسخ می‌دهد.

این مشاوره‌های در سه دسته‌ی مختلف می‌توانند یاری‌رسان مخاطبان داخل کشور و خارج از کشور باشند؛

کمک به هنرجویان در حل مشکلات مربوط به چگونگی تمرین، داشتن تمرین مفید، درک بهتر مفاهیم آموزشی، انتخاب ساز، مشورت در زمینه‌های تحصیلی و شغلی مرتبط.

کمک به والدین برای شناخت بهتر نگرش‌های آموزشی موسیقی برای کودکان و پاسخ به پرسش‌های ایشان. مشورت برای حل مشکلات مربوط به چگونگی تمرین، روند فراگیری و همراهی با فرزند در روند فراگیری.

کمک به آموزگاران در شناخت بهتر نگرش‌ اُرف-شول‌وِرک، برنامه‌ریزی دوره‌های آموزشی و طراحی جلسات آموزشی و معرفی دوره‌ها و کارگاه‌های مرتبط.

برای اطلاعات بیشتر و دریافت نوبت مشاوره به «وب‌سایت ریتمیتیکا» مراجعه نمایید.