کارگاه آموزشی «بازی‌های حرکتی-ریتمیک برای مربیان مهدکودک» (جهرم – زمستان ۱۳۹۰)

کارگاه آموزشی «بازی‌های حرکتی-ریتمیک برای مربیان مهدکودک» در اسفند ماه ۱۳۹۰ در شهر جهرم استان فارس برگزار گردید.

در این کارگاه یک روزه، بازی‌های حرکتی-ریتمیک مختلفی با تمرکز بر گروه سنی پیش از دبستان و برای مربیان مهدکودک توسط آرزو ابویی (یکی از مدرسین گروه آدمک) تدریس شد.