کارگاه زمستانی «تربیت مربی موسیقی کودک با نگرش اُرف-شول‌وِرک» (شیراز – بهمن ۱۳۹۸)

کارگاه زمستانی آدمک و انجمن اُرف-شول‌وِرک ایران، «تربیت مربی موسیقی کودک با نگرش اُرف-‌شول‌وِرک» به مدیریت اجرایی شهرزاد بهشتیان، فرزان فرنیا و محسن مصلحی‌زاده در شیراز برگزار شد.

این کارگاه، با حضور ۶۳ شرکت‌کننده از ۱۴ شهر مختلف ۸ استان ایران، از ۱۶ تا ۱۸ بهمن‌ماه ۱۳۹۸ در مرکز آموزش هنر شهر آفتاب شیراز برگزار شد و شامل ۱۳ ساعت آموزشی با عناوین مختلف عملی و نظری بود. در این کارگاه ۴ سرفصل‌ِ «یکی بود، یکی نبود؛ بغلم کن» (شهرزاد بهشتیان)، «حرکت در موسیقی، موسیقی در حرکت» (فرزان فرنیا)، «تئوری‌های ادراکی-حرکتی (perceptual motor-skills) و استفاده از آن‌ها در کلاس موسیقی» (محسن مصلحی‌زاده)، «در کودکستان، در دبستان» (دنا نعمت‌الهیبه صورت عملی و سمینار«ادراک، ذائقه، انسانِ موسیقایی» (دکتر علی رادمان) به صورت نظری ارائه شد.

برای دیدن عکس‌‌های کارگاه به عکس‌خانه مراجعه کنید.