کارگاه زمستانی «تربیت مربی موسیقی کودک با نگرش اُرف-شول‌وِرک» (مجازی – زمستان ۱۳۹۹)

کارگاه زمستانی آدمک و انجمن اُرف-شول‌وِرک ایران، «تربیت مربی موسیقی کودک با نگرش اُرف-‌شول‌وِرک» به صورت مجازی و با حضور مدرسینی از ۴ کشور دنیا برگزار شد.

کارگاه زمستانی آدمک، با حضور ۲۰۲ شرکت‌کننده از ۲ کشور ایران و کانادا، از ۲۴ استان و ۵۱ شهر مختلف، از ۱۵ تا ۱۷ بهمن ۱۳۹۹ به صورت مجازی برگزار شد و شامل ۱۲ ساعت آموزشی با عناوین مختلف عملی و نظری بود.

 در این کارگاه ۵ سرفصل‌ِ «سازهای نامرئی» (راینر کُتزیان – آلمان)، «آهنگسازی با کودکان» (راینر کُتزیان – آلمان)، «کشف دگرباره‌ی ارف» (پولو وایِخو – اسپانیا)، «کشف و شهود در آموزش موسیقی» (الیسا سپنِن – فنلاند)، «آجرهای بنای شول‌ورک» (سیندی گیبلر- آمریکا) به صورت عملی ارائه شد.

برای دیدن عکس‌های کارگاه به «عکس‌خانه» مراجعه نمایید.