کارگاه «کاربرد موسیقی و حرکت در آموزش» (تهران – زمستان ۱۳۹۲)

گروه «آدمک» به دعوت و با همکاری موسسه‌ی منظومه‌ی خِرد، در تجربه‌ای نو کارگاهی برای معلمین و دبیران دوره‌های راهنمایی و دبیرستان برگزار کرد.
در این کارگاه با عنوان «کاربرد موسیقی و حرکت در آموزش»، مباحث و موضوعات مختلفی در قالب کلاس‌های تئوری و عملی تدریس و تجربه شد.
در هر یک از کلاس‌های «مفاهیم جنبشی»(شهرزاد بهشتیان)، «دعوت به تحرک»(آرزو ابویی)، «حاضر/غایب»(نسترن کیمیاوی)، «صدای معلم»(مستانه حکیمی) و «کشف موسیقی از طریق علوم»(فرزان فرنیا)، با تاکید بر ریشه‌ی مشترک آموزش کلیه‌ی مفاهیم، نقش استفاده از موسیقی و حرکت در پیش‌بُرد اهداف آموزشی مورد بررسی و تجربه قرار گرفت.
این کارگاه‌ در سه روز، از تاریخ ۱۷ تا ۱۹ دی‌ماه ۹۲، در موسسه‌ی منظومه‌ی خِرَد برگزار شد.

برای دیدن عکس‌های این کارگاه به عکس‌خانه مراجعه کنید.