بهبود مستمر در کلاس ابتدایی

نویسنده: کارن آر فاوس

مترجم: لیلی محمدحسین

نشر: انتشارات قطره

«کیفیت یعنی به ریشه‌‌ی یک مسئله به گونه‌ای بپردازیم تا آن برطرف شود.» نویسنده‌ی این کتاب با این اعتقاد اصول کیفی را در کلاس درسش استفده کرده است و خواننده را در جریان تمام تجاربش قرار می‌دهد. معلمان با خواندن این کتاب می‌توانند با الگوهایی آشنا شوند که به راحتی در کلاسشان قابل اجرا است. جمع‌آوری داده‌ها درباره عمل کرد دانش‌آموزان و سپس تحلیل آن‌ها به خانم فاوس، نویسنده‌ی کتاب، کمک کرده است تا به ریشه‌های مسائل کلاسش بپردازد و آن‌ها را برطرف کند. خواندن این کتاب برای همه معلمان از هر پایه و مقطعی که باشند کمک می‌کند تا ابتدا کلاس درس خود را به مثابه یک سیستم تلقی کنند و با به‌کارگیری اصول کیفی در کلاس درس، بتوانند به حل ریشه‌ای مسائل بپردازند. خانم فاوس یک یادگیرنده مادام‌العمر واقعی است و در سطر به سطر این کتاب تلاش می‌کند نشان دهد که «بهبود مستمر چیزی نیست به‌ جز توسعه روش‌های هر چه بهتر.»