بخش «بازی‌ها» ویژه‌ی اعضای انجمن اُرف-شول‌ورک ایران است.

با انتخاب گزینه‌های مختلف از «نوع بازی»، «گروه سنی» و یا با نوشتن کلید‌واژه‌ی موردنظر می‌توانید دامنه‌ی جستجوی خود را محدودتر کنید.

  • نوع بازی

  • گروه سنی

  • کلید‌واژه

دوستان تراکتور

1 خرداد 1402
ریتمی
سازی
کلامی
دبستان
٥ تا ٧ سال

عروسی هاجر

1 خرداد 1402
کلامی
٥ تا ٧ سال

ایکس-اُو

1 اردیبهشت 1402
ریتمی
دبستان
٥ تا ٧ سال

لونه‌ی گنجشک

1 اردیبهشت 1402
ریتمی
کلامی
٣ تا ٥ سال

حالا وایسا

1 فروردین 1402
حرکتی
رسانه‌ای
ریتمی
سازی
کلامی
٥ تا ٧ سال

بیدیلی بیدان

1 فروردین 1402
ریتمی
٥ تا ٧ سال

هفت سین

1 اسفند 1401
ریتمی
کلامی
٥ تا ٧ سال

هفت‌تایی مثل هفت‌سین

1 اسفند 1401
حرکتی
ریتمی
سازی
دبستان

مهمونی تولد خرسی

1 بهمن 1401
ریتمی
شنیداری
٥ تا ٧ سال

پارچه‌ بازی

1 بهمن 1401
آوازی
شناختی
زیر ٣ سال

درخت‌ها

1 دی 1401
حرکتی
سازی
٥ تا ٧ سال

صورت

1 دی 1401
شناختی
شنیداری
زیر ٣ سال

کی تو رو دوست داره؟

1 آذر 1401
ریتمی
لمسی
کلامی
زیر ٣ سال

پاهای رنگی

1 آذر 1401
آوازی
حرکتی
٣ تا ٥ سال

کرم خاکی – پروانه

1 آبان 1401
آوازی
حرکتی
زیر ٣ سال

بازی انگشت‌ها

1 آبان 1401
آوازی
ریتمی
لمسی
کلامی
زیر ٣ سال

فلفلی و قلقلی

1 مهر 1401
آوازی
حرکتی
شنیداری
دبستان

باز و بسته

1 مهر 1401
آوازی
ریتمی
شناختی
کلامی
زیر ٣ سال

حرکت با عروسک

31 مرداد 1401
حرکتی
دبستان

پروانه‌ها

31 مرداد 1401
حرکتی
شنیداری
زیر ٣ سال