بخش «بازی‌ها» ویژه‌ی اعضای انجمن اُرف-شول‌ورک ایران است.

با انتخاب گزینه‌های مختلف از «نوع بازی»، «گروه سنی» و یا با نوشتن کلید‌واژه‌ی موردنظر می‌توانید دامنه‌ی جستجوی خود را محدودتر کنید.

  • نوع بازی

  • گروه سنی

  • کلید‌واژه

فرار کن

1 خرداد 1401
حرکتی
شنیداری
دبستان
٥ تا ٧ سال

تراکتور تک و تنها

1 خرداد 1401
ریتمی
سازی
کلامی
دبستان
٥ تا ٧ سال

دس دسی

1 اردیبهشت 1401
حرکتی
ریتمی
کلامی
زیر ٣ سال
٣ تا ٥ سال

بازی بدن‌کوب

1 اردیبهشت 1401
رسانه‌ای
دبستان

گام سیب‌زمینی

1 اسفند 1400
آوازی
حرکتی
رسانه‌ای
سازی

ده انگشت شیطون

1 اسفند 1400
آوازی
شناختی
زیر ٣ سال

ماه نقره‌ای

1 بهمن 1400
آوازی
شنیداری
لمسی
زیر ٣ سال

پاشو خبردار!

1 بهمن 1400
آوازی
ریتمی
سازی
دبستان
٥ تا ٧ سال

شکلات

1 دی 1400
ریتمی
٣ تا ٥ سال

چوبک داریم

1 دی 1400
آوازی
ریتمی
٣ تا ٥ سال

احساسات ماهی‌ها

1 آذر 1400
شناختی
زیر ٣ سال

آکا باکا

1 آذر 1400
ریتمی
کلامی
دبستان
٥ تا ٧ سال

بله - نه

1 آبان 1400
ریتمی
کلامی
٣ تا ٥ سال

زرافه درازه

1 آبان 1400
ریتمی
کلامی
دبستان
٥ تا ٧ سال

بالا پایین

1 مهر 1400
آوازی
حرکتی
زیر ٣ سال

شعله‌ی شمع رو برقصون

1 شهریور 1400
آوازی
دبستان

چترم کو؟

1 شهریور 1400
سازی
٥ تا ٧ سال

دو تا پروانه

1 مرداد 1400
رسانه‌ای
لمسی
زیر ٣ سال

حرکت‌بازی روی ترانه‌ی «پرنده‌ها»

1 مرداد 1400
حرکتی
٣ تا ٥ سال