بخش «بازی‌ها» ویژه‌ی اعضای انجمن اُرف-شول‌ورک ایران است.

با انتخاب گزینه‌های مختلف از «نوع بازی»، «گروه سنی» و یا با نوشتن کلید‌واژه‌ی موردنظر می‌توانید دامنه‌ی جستجوی خود را محدودتر کنید.

  • نوع بازی

  • گروه سنی

  • کلید‌واژه

فلفلی و قلقلی

1 مهر 1401
آوازی
شنیداری
دبستان

باز و بسته

1 مهر 1401
آوازی
ریتمی
شناختی
کلامی
زیر ٣ سال

حرکت با عروسک

31 مرداد 1401
حرکتی
دبستان

پروانه‌ها

31 مرداد 1401
حرکتی
شنیداری
زیر ٣ سال

من و سازم

1 مرداد 1401
آوازی
ریتمی
سازی
دبستان
٣ تا ٥ سال
٥ تا ٧ سال

قل بده

1 مرداد 1401
شنیداری
زیر ٣ سال

موش کوچولو

1 تیر 1401
آوازی
حرکتی
شنیداری
زیر ٣ سال

پیتیکو پیتیکو

1 تیر 1401
حرکتی
لمسی
زیر ٣ سال

فرار کن

1 خرداد 1401
حرکتی
شنیداری
دبستان
٥ تا ٧ سال

تراکتور تک و تنها

1 خرداد 1401
ریتمی
سازی
کلامی
دبستان
٥ تا ٧ سال

دس دسی

1 اردیبهشت 1401
حرکتی
ریتمی
کلامی
زیر ٣ سال
٣ تا ٥ سال

بازی بدن‌کوب

1 اردیبهشت 1401
رسانه‌ای
دبستان

گام سیب‌زمینی

1 اسفند 1400
آوازی
حرکتی
رسانه‌ای
سازی

ده انگشت شیطون

1 اسفند 1400
آوازی
شناختی
زیر ٣ سال

ماه نقره‌ای

1 بهمن 1400
آوازی
شنیداری
لمسی
زیر ٣ سال

پاشو خبردار!

1 بهمن 1400
آوازی
ریتمی
سازی
دبستان
٥ تا ٧ سال

شکلات

1 دی 1400
ریتمی
٣ تا ٥ سال

چوبک داریم

1 دی 1400
آوازی
ریتمی
٣ تا ٥ سال

احساسات ماهی‌ها

1 آذر 1400
شناختی
زیر ٣ سال

آکا باکا

1 آذر 1400
ریتمی
کلامی
دبستان
٥ تا ٧ سال