بخش «بازی‌ها» ویژه‌ی اعضای انجمن اُرف-شول‌ورک ایران است.

با انتخاب گزینه‌های مختلف از «نوع بازی»، «گروه سنی» و یا با نوشتن کلید‌واژه‌ی موردنظر می‌توانید دامنه‌ی جستجوی خود را محدودتر کنید.

  • نوع بازی

  • گروه سنی

  • کلید‌واژه

کفش‌های عنکبوت

1 فروردین 1403
آوازی
ریتمی
کلامی
٣ تا ٥ سال

بازی نوازشی

1 فروردین 1403
لمسی
دبستان
زیر ٣ سال
٣ تا ٥ سال
٥ تا ٧ سال

کشاورز و دانه

1 اسفند 1402
آوازی
حرکتی
٣ تا ٥ سال

سال نو

1 اسفند 1402
آوازی
حرکتی
٥ تا ٧ سال

قوری قوری جون

1 بهمن 1402
سازی
٥ تا ٧ سال

حوض ماهی‌ها

1 بهمن 1402
حرکتی
ریتمی
٣ تا ٥ سال
٥ تا ٧ سال

دایره به راست می‌گرده

1 دی 1402
آوازی
حرکتی
رسانه‌ای
دبستان
٥ تا ٧ سال

آدم برفی

1 دی 1402
حرکتی
سازی
٥ تا ٧ سال

جشن تیرگان

1 آذر 1402
آوازی
حرکتی
دبستان

من اینجام

1 آذر 1402
آوازی
٥ تا ٧ سال

بارون ببار

1 آبان 1402
حرکتی
سازی
دبستان

شهر لکه

1 آبان 1402
حرکتی
سازی
دبستان
٥ تا ٧ سال

این همه غول

1 مهر 1402
آوازی
ریتمی
شناختی
شنیداری
دبستان

آرزوت رو پیدا کن!

1 مهر 1402
آوازی
ریتمی
شنیداری
دبستان

حلزون جادویی

1 شهریور 1402
آوازی
حرکتی
٣ تا ٥ سال
٥ تا ٧ سال

زنگوله پنهان

1 شهریور 1402
آوازی
حرکتی
ریتمی
شناختی
دبستان

متضاد‌ها

1 مرداد 1402
آوازی
شناختی
زیر ٣ سال

سنگ‌های کلکچال

1 مرداد 1402
حرکتی
رسانه‌ای
ریتمی
شنیداری
دبستان

چه حیوونی دوست داری؟

1 تیر 1402
آوازی
حرکتی
ریتمی
سازی
٣ تا ٥ سال
٥ تا ٧ سال

دالی دیلی

1 تیر 1402
ریتمی
شناختی
کلامی
زیر ٣ سال