آغاز اولین «دوره‌ی حضوری/مجازی یکساله‌ی مربیگری آدمک با نگرش اُرف-شول‌وِرک»

درحالی که قرار بود اولین «دوره‌ی یک‌ساله‌ی مربیگری آدمک با نگرش ارف-شول‌ورک» در بهار ۱۳۹۹ آغاز گردد اما با همه‌گیری ویروس کرونا برگزاری آن به بعد موکول شد. به دنبال تجربه‌ی یک‌سال آموزش مجازی و همینطور به دنبال پدید آمدن امیدهایی از وجود واکسن، دست‌اندر‌کاران دوره بر آن شدند تا با استفاده از تجربه‌ی جدید برنامه درسی دوره را بازنویسی و از امکانات و قابلیت‌های آموزش مجازی در قالب دوره‌ی یکساله‌ی مجازی/حضوری بهره برند.

بدین ترتیب ۱۴ نفر از پذیرفته شدگان آزمون سه مرحله‌ای بهمن‌ماه ۱۳۹۸ اولین «دوره‌ی یکساله‌ی مجازی/حضوری مربیگری آدمک با نگرش ارف-شول‌ورک» را در بهار ۱۴۰۰ را آغاز نمودند.

 ترم اول شامل ۴۲ ساعت آموزشی است که در چهار سرفصل آموزشی «مبانی آواز (۱)» (هاسمیک کاراپتیان)، «ریکوردر (۱)» (فرهود بیگلربیگی)، «مبانی روانشناسی (۱)» (نازنین عین‌الیقین)، «فلسفه‌‌ی آموزش و مبانی شول‌ورک (۱)» (مستانه حکیمی و کامران غبرایی) به صورت عملی و نظری ارائه می‌شود.