آموزش موثر به کودکان

مفاله‌ی زیر مربوط به سمینار خانم لیلی محمدحسین در «دومین کارگاه تابستانی تربیت مربی موسیقی کودک با نگرش اُرف-شول‌وِرک» سال ۱۳۹۲ است.

برای خواندن مقاله، روی لینک زیر کلیک کنید.

آموزش موثر به کودکان