اجرای «بازی‌های آوازی» به نفع فرهنگنامه کودکان و نوجوانان

تاریخ خبر: ۱۳ آبان ۱۳۹۶

اركستر كودكان و نوجوانان ايران زمين و كُر مادران، برنامهی اجرای بازی‌های آوازی را به نفع فرهنگنامه كودكان و نوجوانان برگزار میکند.

بازی های آوازی کاری از سودابه سالم است که ۲ و ۳ آذرماه ۱۳۹۶ از ساعت ۱۱ در تالار وحدت واقع در تهران، خیابان استاد شهریار برگزار خواهد شد.

فرهنگنامه کودکان و نوجوانان، شورای کتاب کودک، موسسه آوای طبیعت پایدار، آموزشگاه موسیقی رود، آموزشگاه موسیقی ودا، بنیاد رودکی، موسسه فرهنگی هنری آوای ساز خورشید و هنر بومی برای منابع طبیعی، سازمانها و نهادهایی هستند که در برگزاری برنامهی اجرای بازی های آوازی مشارکت خواهند کرد.

جهت خرید بلیط این اجرا میتوانید به سایت تیوال به آدرس www.tiwall.com مراجعه کنید.

فرهنگنامه کودکان و نوجوانان، مجموعهای است که شورای کتاب کودک بنا به ضرورت وجود کتاب مرجعی معتبر ویژهی کودکان و نوجوانان ایرانی در سال ۱۳۵۸ به تدوین آن پرداخت و به دنبال آن شرکت تهیه و نشر فرهنگنامه کودکان و نوجوانان در سال ۱۳۶۶ تاسیس شد. فرهنگنامه کودکان و نوجوانان مرجعی عمومی است و کودکان و نوجوانان ۱۰ تا ۱۶ ساله مخاطب آن هستند. همچنین پدران و مادران، آموزگاران، دبیران و کتابداران میتوانند برای یافتن پاسخ پرسشهای خود به آن مراجعه کنند. بنابر پیشگفتار جلد نخست این مجموعه، این فرهنگنامه با دیدگاهی علمی، مردمی و با الهام از تاریخ و فرهنگ ایران و منطقه تهیه شده است. تنظیم آن بر پایهی حروف الفباست و بیش از ۵ هزار مقاله (مدخل) در زمینههای فلسفه، دین، علوم اجتماعی، علوم طبیعی و ریاضی، علوم کاربردی، هنر، سرگرمی، زبان، ادبیات، تاریخ و جغرافیا، شرح حال نام آوران ودارد که با تصویر، نقاشی، نقشهی جغرافیایی و نمودار همراه است. فرهنگنامه کودکان و نوجوانان در سال ۱۳۷۷ به عنوان کتاب سال جمهوری اسلامی ایران برگزیده شد. همچنین در سال ۱۳۷۹ جایزهی ترویج علم ایران را از آن خود کرد و در سال ۱۳۸۳، برندهی جایزهی بهترین مقالههای دینی در دایرهالمعارفها شد.

منبع: وب‌سایت کتابک