تکرار سومین کارگاه تابستانی «تربیت مربی موسیقی کودک با نگرش اُرف-شول‌وِرک» (تهران – پاییز ۱۳۹۳)

تکرارِ سومین کارگاه تابستانی «تربیت مربی موسیقی کودک با نگرش ارف‌-شول‌ورک» در روزهای ۲۸، ۲۹ و ۳۰ آبان‌ماه ۹۳ در موسسه‌ی منظومه‌ی خرد برگزار شد.
در این کارگاه که در یک نیم‌روز و دو روز کامل و با شرایط ویژه (به صورت فشرده و بدون سمینارها) برگزار شد، ۶۰ شرکت‌کننده از ۱۵ استان کشور -که موفق به نام‌نویسی در کارگاه تابستانی ۹۳ نشده بودند- حضور یافتند.
این کارگاه مطابق با کارگاه تابستانی ۹۳ آدمک، به مدیریت اجرایی مستانه حکیمی و شهرزاد بهشتیان و با ارائه‌ی سرفصل‌های آموزشی تابستان ۹۳ و با حضور همان مربیان و مدرسین برگزار شد.

برای دیدن عکس‌های این کارگاه به عکس‌خانه مراجعه کنید.