رویداد پنجه ۲ (مجازی – زمستان ۱۴۰۰)

سال ۱۴۰۰ سالگرد دومین پنج‌سالانه‌ی فعالیت‌های موسسه‌ی آدمک و انجمن اُرف-شول‌ورک ایران بود.

آدمک بنا دارد تا هر پنج سال با برگزاری کارگاه‌ها و رویدادهایی به شکلی نو و ویژه، جشنی برگزار کند تا فرصتی باشد برای مرور دستاوردهای پنج سال گذشته‌ی انـجمن و نگاهی به برنامه‌‌های آینده و پیش رو.

با همین رویکرد، در تابستان ۱۳۹۵ پنجه و در زمستان  ۱۴۰۰، انـجمن اُرف‌-شول‌ورک ایران «پنجه‌ ۲» را برگزار کرد.

رویداد «پنجه ۲»، با حضور ۸۸ شرکت‌کننده از ۴ کشور ایران، ترکیه، آمریکا و کانادا از ۱۸ استان و ۳۴ شهر مختلف، از ۴ تا ۶ اسفند ۱۴۰۰ به صورت مجازی برگزار شد که شـامل ۹ ساعت آموزش عملی و ۶ ساعت سمینار تخصصی با عناوین مختلف عملی بود.

 برای دیدن عکس‌های این کارگاه به «اینجا» مراجعه کنید.