سمینار «نگرش اُرف-شول‌وِرک و آموزش موسیقی کودک» در هفته‌ی پژوهش دانشگاه هنر (کرج – پاییز ۱۳۹۴)

سمینار «نگرش اُرف-شول‌وِرک و آموزش موسیقی کودک» در هفته‌ی پژوهش دانشگاه هنر برگزار گردید.

در این سمینار که در روز شنبه ۲۸ آذرماه ۱۳۹۴ در آمفی‌تئاتر دانشکده‌ی موسیقی دانشگاه هنر (واقع در کرج) برگزار شد، فرزان فرنیا و نسترن کیمیاوی (از اعضای گروه آدمک) به عنوان سخنران حضور پیدا کردند.